Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Anayasa Mahkemesinden Vergi Suçları Konusunda Karar

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı olan fiiller vergi suçu teşkil etmektedir. Bu fiillerle vergi ziyaına veya usulsüzlüğe sebebiyet verilmesi halinde ayrıca mükellef adına vergi ziyaı ve/veya özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Aynı fiilden doğan vergi suçu ile ilgili ihtilaflar adli yargıda görülmekte, vergi kabahati ile ilgili ihtilaflar ise vergi yargısında görülmektedir.

 

Bu durumun, aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama (ne bis in idem) ilkesinin ihlali olduğu iddia edilmekteydi. Bu iddia bireysel başvuru yolu ile Anayasa Mahkemesine taşınmış, Mahkeme 16/5/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 2018/9115 sayılı bireysel başvuruya ilişkin kararında şu şekilde hüküm vermiştir:

 

1) Bu ilke mutlak olmayıp, korunan hukuki yararı, unsurları, amacı ve neticesinin farklı olması nedeniyle ayrı hukuk disiplinleri kapsamında aynı fiilin farklı şekillerde mütalaa edilmesi mümkündür. Bu ilke sadece ceza davalarına ilişkin olduğu için aynı fiilden dolayı ceza soruşturmasının yanında ayrıca hukuka davası veya disiplin soruşturması açılmasına engel teşkil etmez (Para 52).

 

2) Farklı amaç ve hukuki yararları gerçekleştirmeye yönelik olarak hem idari süreç sonunda vergi cezası hem de adli süreç sonunda mahkumiyet verilebilmesi aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama ve cezalandırılmama ilkesine aykırı değildir (Para 57).

 

Kararın tam metni duyuru dosyamızda yer almaktadır.

 

 

PAYLAŞ