Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik

1 Mayıs 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV ve ÖTV uygulaması konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

1- Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

 

2- Perde teslimlerinde KDV oranı %8 idi. Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerin tesliminde de KDV oranının %8 olduğu belirtilmiştir.

 

3- Tütün içeren sigaraların nispi özel tüketim vergisi %63’ten %67’ye, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış olan, puro, sigara ve sigarilloların nispi özel tüketim vergisi %40’tan %67’ye yükseltilmişti. Asgari maktu vergi tutarları ise sıfırlanmıştı. 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu ürünlerin  nispi vergisi korunurken asgari maktu vergi tutarları 0,2679 TL olarak belirlenmiştir.

 

4- 7166 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan cep telefonları aşağıdaki şekilde

 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar,
  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL ile 2.400 TL arasında olanlar ve
  • Özel tüketim vergisi matrahı 2.400 TL’yi aşanlar 

 

şeklinde üçlü bir tasnife tabi tutulmuştu. 

 

Özel Tüketim vergisi bu üç sınıflandırma için %25 olmakla birlikte Cumhurbaşkanı’na cep telefonları için %25’lik ÖTV oranını %50’ye kadar artırma ve yukarıda belirtilen özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirme veya dört katına kadar artırma konularında yetki verilmişti.

 

Bu yetki 1013 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kullanılmış ve cep telefonları için özel tüketim vergisi oranları şu şekilde belirlenmiştir:

 

  • Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar -------------------%25
  • Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi 1.500 TL’yi aşmayanlar -----%40
  • Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşanlar ----------------------%50

 

5- 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle tanınan yeni araç alımlarında uygulanacak hurda indiriminde 2018/11750 sayılı BKK ile belirlenmiş ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilerek hurda indirimi tanınan ÖTV matrahları genişletilmiştir.

 

Hurda indiriminde eski uygulama şu şekilde idi:

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)                                   Terkin Edilecek ÖTV (TL)

 

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar                                                   10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar                  8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar                                                           3.000

 

 

1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte uygulama şu şekilde olacaktır.

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)                                   Terkin Edilecek ÖTV (TL)

 

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar                                                   10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar                8.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar                                                         3.000

 

PAYLAŞ