Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerinin İptali İşleminin Geri Alınabilmesine İmkan Tanındı

11/5/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)” ile bu tarihten yani 11/5/2019’dan önce önce 2017/4 sayılı Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) 11/5/2019 tarihinden itibaren 3  ay içerisinde Ticaret Bakanlığına başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işlemi geri alınabilmesine imkan tanınmıştır.

PAYLAŞ