Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Ad Soyad
Cep Telefonu
Email
Mesajınız
Doğrulama Kodu

Sizden Gelenler

gökhan
şahıs firmasıyım 01.04.2015 tarihinde mükellef olmayan şahıs tan araç kiraladım 1 yıllı her ay 2 nolu kdv verip kdv ödeyeceğim %20 de stopaj tevkifatımı yapacağım peki bu durumda gider pusulası düzenlemem gerekirmi nasıl olacak ?
Sayın okuyucumuz, Mükellef olmayan şahıstan araç kiralamasının sonuçlarını şu şekilde özetleyebiliriz; •Kira sözleşmesi düzenlenir. •Gider pusulası düzenlenir. ( VUK md. 234) •%20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. (GVK md. 94/5-a) •KDV hesaplanır (KDVK’nın 1’inci maddesinin 3/f bendi) ve kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. •Kira tutarı, kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılır. (GVK Md. 40/5)
Mehmet YAĞLI
Merhabalar, Özel bir okulun muhasebesine yeni başladım. Sorum; Biz faturaları öğrencilere kesiyoruz. Velimiz Öğrencisine Burs aldığını söyledi. Bildiğim kadarıyla Faturayı bursu veren firmaya kesmemiz gerekiyor. Faturayı nasıl keseceğiz ve muhasebe kaydı nasıl olacak. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.
Merhabalar, ödeme öğrenci tarafından yapılıyorsa, özel okul tarafından faturanın öğrenci adına kesilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burs veren firmalar öğrenci ile sözleşme yapması durumunda, ödedikleri burs GVK 28 uyarınca vergiden istisna olacaktır.
Ali Sipahi
Üstadım Özkaynaklar hesabı tasfiyesi makaleleri ile ilgili bir sorum olacak. Tasfiyede Varlıklar biterse ve ödenecek Vergi veya Borç kalanı varsa nasıl bir işlem yapılabilir. Şirketimin Kasa ve Bankasında her hangi bir varlığı kalmadı ancak Vergi Borçları yapılandırması var bunları ödeyebilmek için Ortaklardan bankaya giriş yapsa ve borçları ödeyerek bu işlemi bitirdikten sonra Tasfiyeyi bitirebilirmi.
Sayın meslektaşımız, sorunuza göre, sermayenin tamamı zarara yüklenmiş durumdadır. Ortaktan alınan borç ile vergi borçlarınız kapatmanız halinde tasfiyeniz sonuçlanır. Ancak, ortak alacağının geri dönüşü olmayacaktır.
SELİM BAŞARIR
Numune olarak bedelsiz olarak verilen mallara fatura kesmemize gerek var mı? Sadece irsaliye düzenlememiz yeterli olur mu? Teşekkürler... İyi çalışmalar...
Bedelsiz olarak verilen mallara ilişkin mal bedeli+KDV hesaplanarak fatura düzenlenir ve KDV beyan edilerek ödenir. Mal bedeline ilişkin tahsilatın yapılmayacağı ise fatura üzerine şerh düşülür
EROL DEMİR
Merhaba 2 ortaklı bir ltd şti sermayesi %10 ORTAK A %90 ORTAK B iki ortak ta hisselerinin tamamını devrettiler. Bununla ilgili kasa ve bankalar hesabından yapılacak bir işlem var mıdır ?
Limited şirkette paylar şahıstan şahısa veya şahıstan kuruma devredilir. Bu devirlerle ilgili kasa ve banka hesapları kullanılmaz. Çünkü satışlar kişiler arasında oluşmuştur. Firmanın kasa veya banka hareketiyle ilgisi yoktur. Kurum sadece 500 hesapta alt hesaplarda isim ve hisse değişimi kaydı yapar.
KEMAL ATMACA
limited veya anonim şirket borçlu şekilde tasfiye edilebilir mi.
Tasfiye memurları, şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri yapmaya yetkili ve zorunludurlar. (TTK Md.291)
ecem şahin
limited şirketimi anonim şirkete dönüştüreceğim ancak bizim mali müşavir çok ağırdan alıyor bütün raporları siz hazırlarsanız bizim mali müşavire imzalatırsak bize maliyeti ne olur
ibrahim bayram
Yabancı bir firmada maaşla çalışıyorum. 1 defaya mahsus hesabıma yurtdışından 27.000 tl "Danışmanlık Ücreti" adı altında brüt para yatırılacak. Bu paranın vergisi varmıdır? Nasıl bir yol izlemeliyim?
GVK 95/2. Maddesine göre; ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden alanların vergilenmesi tevkifat suretiyle vergilenmez. Dolaysıyla anılan geliriniz için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek durumundasınız.
Nurettin ŞENGÜR
Merhabalar.. Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Benim mali müşavirliğini yaptığım bir şahıs işletmesi (Bilanço) bir adette limited şirketim mevcut, bu iki firma kardeş firmalar adı altında lahıs işletmem limited şirketin mal tedarikçisidir ek olarak her ikiside aktif bi şekilde çalışmaktadır. Asıl sorum daha doğrusu yol göstermenizi beklediğim konu ise şudur; ben bu iki firmamı birleştirip bir A.Ş. kurmak istiyorum fakat izleyeceğim yol, a.ş. avantajları ve dezavantajları hakkında yaptığım araştırmalar tatmin edici olmadı konu hakkında bilgi alabilirsem çok memnun olurum.. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim..
Mehabalar Limited Şirketlerinizi, anonim şirkete dönüştürmenizi öneririz. Çünkü, tek kişi ortak, pay devri kolaylığı, kamu borçlarından dolayı ortağın sorumluluğunun olmaması bunun en önemli nedenlerindendir. Bu işlemi yaparken, birleşmeden çok, nevi değişikliği yapmanızı öneririz.
SUDE GİTGETİR
Kiralanan ikametgâhın bir kısmının işyeri olarak kullanılması halinde; ödenen kira, doğalgaz, elektrik, su, apartman aidatı vb. giderler, gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır mı?
Aynı zamanda hem işyeri hem ikametgah olarak kiralanan gayrimenkuller vergi mevzuatımız açısından “işyeri” olarak kabul edildiğinden bu gayrimenkuller için ödenecek kiraların tamamı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5-a maddesi çerçevesinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, söz konusu kira bedelinin tamamının ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. Öte yandan, doğalgaz, elektrik, su, apartman aidatı vb. giderlerinin ise, yalnızca ticari faaliyetin elde edilmesine ve idamesine isabet eden kısmının ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.
SELVER DERYA
Ödenen kira bedeli elde edilen kira gelirinden düşünebilir mi?
Evet. Ancak, gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, ödenen kira giderlerinin kira gelirleri için verilecek beyannamede dikkate alınması mümkündür.
SABİHA CÖMERT
Gelir vergisi beyannamesi veren kişinin; kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı eğitim ve sağlık harcamalarını beyan edilen gelirinden düşerken, %10'luk sınırı birlikte mi ayrı ayrı mı dikkate alacak?
Eğitim ve sağlık harcamalarının toplamının, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması kaydıyla beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür.
BATUHAN ORUN
Konutlarıma ilişkin beyanname vereceğim. Gerçek gider yöntemini seçtim. Bir konutuma ilişkin faiz giderlerimi diğeri için de indirebilir miyim?
Konuya ilişkin somut bir düzenleme olmamakla birlikte, Gelir İdaresi vergi iletişim merkezi soru cevap bölümünde, bir konuta ait faiz giderlerinin diğer konut kira hasılatında indirilebileceği belirtilmiştir.
SİMGE KAYACI
Kira geliri elde edenin, kendisi, eşi ve çocuğu için yaptığı eğitim ve sağlık harcamaları ile özel okula giden çocuğu için ödediği ve faturasını aldığı tutarları beyan ettiği mesken kira gelirlerinden düşebilir mi?
Eğitim ve sağlık harcamalarının Türkiye’de yapılması vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması kaydıyla beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür.
HAKAN ŞENGÜL
Kiracı tarafından kira bedelinin ödenmemesi halinde beyanname vermek gerekir mi?
Beyanname verilmesi gerekmez. Gayri menkul sermaye iradında tahsilat esası geçerli olduğundan kira bedelinin tahsil edildiği yılı izleyen yılın Mart ayında verilmesi gerekir.
KEMAL GÜVEN
Hisseli gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri kim tarafından beyan edilecektir?
Hisseli gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin tapuda adına kayıtlı olanlarca hisseler oranında ayrı ayrı beyan edilmesi gerekmektedir.
SEDA ÇAMLICA
Öğrencinin taşınması nedeniyle öğrenci taşıma servisinden alınan fatura bedeli, Gelir Vergisi Beyanı'nda indirim konusu yapılır mı?
Çocuğun evden okula gidiş gelişi için servis şirketine ödenen paraların eğitim harcaması olarak kabul edilip beyan edilecek gelirin % 10’luk kısmını aşmamak ve belgelendirmek (gelir ve kurumlar vergisine tabi gerçek ve tüzel kişilerden alınan belgelerin olması) şartıyla mükellefler tarafından yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirmesi mümkündür.
ENGİN ÇEVİK
Vakıf Üniversitesinde okuyan çocuğun eğitim giderleri gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?
Vakıf Üniversitelerinin kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, diğer bir ifadeyle fatura düzenlemediklerinden dolayısıyla bu harcamalar faturaya bağlanamadığından söz konusu eğitim giderlerinin beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkün olmayacaktır.
CELAL KESKİN
Varlık Barışından faydalanmamız sonucu “Kayda alınan emtia karşılığı fon “ hesabı dağıtılırsa, Kurumlar vergisinden istisna olacak mıdır bu tutar ? Gerçek kişi ortaklara dağıtılanlarda yıllık gelir vergisi beyannamesine ek yapılacak mıdır ?
6111 sayılı Kanunun 10’ncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre, emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez. Aktife alınan bu mal bedelleri için de öz kaynaklar kalemi içerisinde özel bir karşılık hesabı açıldı. İşte bu karşılık hesabı sermayenin bir unsuru sayıldı. Anılan karşılık sermayenin unsuru olduğuna göre, dağıtımını kar dağıtımı olarak düşünmemek gerekir.
AYFER HOZMAN
Beyannamelere ait damga vergilerini indirebilir miyim?
Beyannameler için ödenen damga vergileri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilebilir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun 68'inci maddesinde sayılan giderler arasında yer almamasından dolayı, yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi beyannameleri ile S.G.K. prim bildirgelerine ait damga vergileri serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamaz.
ADEM ARAP
Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iade alacağının Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarına mahsubu mümkün müdür?
252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının yalnızca diğer vergi borçlarına mahsubuna imkân tanınmış, söz konusu alacağın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta prim borçlarına mahsup edilebileceğine dair herhangi bir belirlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, mevcut vergi mevzuatımız gereği tevkif yoluyla kesilen vergiden doğan iade alacağının, Sosyal Güvenlik Kurumu olan prim borçlarına mahsubu mümkün değildir.
LEVENT ESEN
Kıdem tazminatının ücretliye geç ödenmesi nedeniyle hesaplanan gecikme faizi üzerinden tevkifat yapılır mı?
Kıdem tazminatı GVK’nun 25/7.maddesine göre gelir vergisinden istisnadır. Öte yandan, geç ödenen kıdem tazminatı tutarı üzerinden hesaplanacak faiz gelirlerinin GVK’nun 75/6. maddesine göre alacak faizi olmasından dolayı (GVK’nun 94. maddesinde sayılan vergi tevkifatına tâbi kazanç ve iratlar arasında yer almamasından dolayı) tevkifat yapılmaması gerekmekte olup, elde edilecek faiz gelirinin (2014 yılı için) 1.400.-TL’yi aşması durumunda menkul sermaye iradı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
SELMA SÜER
Fatura erken düzenlendiğinde ancak mallar henüz teslim edilmediğinde KDV ve Kurumlar vergisi açısından durum ne olacaktır?
KDV açısından durum değerlendirildiğinde; “mal ve/veya hizmet teslimi veya fatura’ dan hangisi önce gerçekleşmişse” KDV o dönemin beyannamesine dahil edilerek beyan edilmelidir. Yani faturayı önce düzenlediyseniz KDV faturanın ait olduğu ayın beyannamesine, malı faturadan önce teslim ettiyseniz KDV, mal tesliminin tarihinin ait olduğu ayın KDV beyannamesine dahil edilerek beyan edilmelidir. Ancak mal teslim edildiğinde faturayı düzenleyen kendisinde kalan suret üzerine sevk iraliyesinin numarasını, alıcı ise kendisinde kalan suret üzerine sevk irsaliye numarasını yazarak şekil şartını sağlamış olacaklardır. Kurumlar Vergisi açısından durum değerlendirildiğinde; Vergiyi doğuran olay malın teslimiyle ortaya çıkacağından, faturayı teslimden önce düzenlediyseniz ve malı henüz teslim etmediyseniz, gelir “380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı” na alınır ve teslimin yapıldığı dönemin beyannamesine dahil edilerek beyan edilir. Aynı şekilde teslim edilecek mala ait maliyet ise gider hesabına intikal ettirilmez ve “151- Yarı Mamuller” hesabına alınarak teslimin yapıldığı dönem maliyet hesaplarına intikal ettirilir.
SEMİH DOĞUER
Faturalarda ticaret sicil numarası yerine aldığım bilgiye göre "mersis numarası" olması gerekiyormuş. E-faturada hangisini yazmamız gerekmektedir?
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kendilerine MERSİS numarası verilenler ticaret sicil numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler ise ticaret sicil numaralarını işletmeyle ilgili düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defter kayıtlarına dayanak oluşturan belgelerde ticari ünvan ile işletmenin merkezi bilgilerine yer vermek zorundalar.
CEMAL DEVİREK
Serbest bölgeye yapılan taşıma işinde KDV hesaplayacak mıyım?
Türkiye’nin başka yerlerinden serbest bölgeye veya bu bölgeden Türkiye’nin diğer yerlerine yapılan taşımacılık işleri KDV’ye tabi olup, bu taşımacılık işlerinin KDV’den istisna tutulması kanunen mümkün bulunmamaktadır.
CEM ŞAHİN
E faturaya 12 kasım 2013 itibari ile gelirler portalını kullanarak geçtik ancak firmalara 3 aylık ek süre tanındı. Bizde bu 3 aylık ek sürede en azından grup firmalarımız için e-fatura kesmeden faturalarımızı kağıt ortamında düzenlesek olur mu?
E-fatura zorunluluğu 01.01.2014 tarihine uzatıldı bu uzatmadan tüm mükellefler yararlanabilir. Ancak fatura düzenlemek isteyen mükellefler bu tarihten önce düzenleyebileceği gibi kendisine e-fatura düzenlenmiş olanlar kendileri henüz uygulamaya başlamamış olsalar bile bu faturayı kabul etmek zorundalar.
CEREN ÖZKANLI
İnternet sitesini kimler kuracaktır?
Bağımsız deneti kapsamına giren şirketlerin internet sitesi kurması ve fatura ve diğer belgeler üzerinde web adresine yer vermesi gerekiyor
ALİ EKİNCİ
Faturada iskonto KDV hesaplaması konusunda bilgi verebilir misiniz?
1.000,00 TL Matrah 30,00 TL İskonto 970,00 TL Matrah 174,60 TL KDV 1.144,60 TL Fatura toplamı
BERK BAŞARIR
Satış faturaları ve gider pusulalarımızı 3 suret olarak düzenliyoruz. 1 suret müşteriye veriliyor, 1 suret muhasebe evrakları arasında, 1 sureti de ayrıca klasörlüyoruz. Bu ayrıca klasörlediğimiz 3.sureti arşiv sıkıntısından dolayı imha etmemizin bir sakıncası olur mu?
Fatura suretlerini imha etmeniz doğru olmaz anlaşmalı matbaadan bastırdığınız ve sizde kalan tüm suretleri on yıl süreyle saklamanız gerekir.
SELAMİ DEMİR
Altın ve dövizde hangi tarihli fiyat esas alınıyor?
İlgili Tebliğlerde; altında İstanbul Altın Borsasında işlem yapılan son resmi işgününde oluşan kapanış fiyatının esas alınması, dövizde ise TCMB tarafından saat 15:30 ‘da açıklanan kurların ertesi gün yapılacak işlemlere uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
CAHİT GÜNER
E-Fatura kesme süresi kaç gündür?
E-fatura da fatura gibi Vergi Usul Kanunu(VUK) hükümlerine tabii olduğu için fatura kesme süresi irsaliye tarihinden itibaren yedi gündür ancak ay sarkmamalıdır. İrsaliye düzenlenmemiş ise mal veya hizmet tesliminde faturanın veya irsaliyeli faturanın da düzenlenerek teslimin yapılması gerekir.
ŞENOL ÇİMEN
Elektronik tebligatla ilgili bilgi verebilir misiniz?
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin, Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma başlığında ‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır’ denilmektedir. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin(anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olmaları zorunludur. Böylece hem kamu idareleri tarafından yapılacak tebligatlarda hem de firmaların birbirlerine yapacakları tebligatlarda bu hesap kullanılacaktır. KEP alabilmek için sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilecektir. • Tüzel kişiler başvurularını yalnızca yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden www.kep.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu ve gerekli evrakları sağlayarak yapabileceklerdir. • Tüzel kişiler için başvuru işlemini kurum adına yetkilendirilmiş kimse gerçekleştirebilir. Bu yetkili kimse hizmeti veren PTT Merkez Müdürlüklerinden başvuru formunu temin edebilir aynı zamanda www.kep.gov.tr adresinden de başvuru formunu ve başvuru esnasında bulundurulması gerekli evrakları temin edebilir. • Başvurunuz esnasında vermeniz gereken evraklar incelenmesini müteakip yetkili personel tarafından KEP yetkilisi tarafından anında onaylanır. KEP Kullanımına Başlama: • Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza şifre zarfınız ve bildirim metni verilir. Artık yasal dayanağı mevcut bir sistem olan KEP sistemine www.kep.gov.tr adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz. Öte yandan Adalet Bakanlığı elektronik tebligatı düzenlemiş ve zorunlu kılmış olmakla birlikte vergilemeye ilişkin düzenleme Maliye Bakanlığı yetkisindedir ve Bakanlık henüz usul ve esaslara ilişkin bir düzenleme yapmamıştır.
MUSTAFA ERKOÇ
2008 yılı nisan ayından bugüne kadar 464.000 USD tutarın libor faizini hesaplamak istiyoruz. Yardımcı olabilir misiniz?
TL Libor oranlarını aşağıdaki linkden dönem seçerek görebilirsiniz. http://www.trlibor.org/veriler.aspx
AHMET TEMİZYÜREK
Kiracımız kendisine düzenlediğimiz e-faturaya yine e-fatura olarak iade faturası göndermiş bu faturalar temel fatura olarak seçilmiş olduğundan red etme imkanımız bulunmuyor, kiracımıza noter kanalıyla göndermek istediğimiz fatura ihtarına yazacağımız metin açıklamasını nasıl olmalıdır?
Noterden göndereceğiniz yazının uygun bölümüne aşağıdaki cümlenin ilave edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz; “E-Fatura sistemi uygulamasında temel fatura tanımlanması yapılmış olması nedeniyle reddetme imkanımız bulunmadığından işbu Noter ihtar yazısı ile e-fatura sistemi üzerinden tarafımıza gönderdiğiniz ……. Tarih ………… nolu e-fatura / e-faturaları Türk Ticaret Kanunu’nun 21. Maddesi 2. Bendine göre kabul etmediğimizi bildirerek tarafınıza iade ediyoruz.”
MEHMET ALİ BULUT
2014 yılı için özel sağlık sigorta tutarını bordroda indirim yapabilmem için, brüt ücretin yüzde oranında değişiklik oldu mu?Bilgi verebilirseniz sevinirim.
Söz konusu oranda bir değişiklik olmadı, aynı şekilde devam edebilirsiniz.
MURAT KURTULUŞ
Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler tarafından ödenmesi halinde ücret matrahından indirebilir miyim?
Grup sigorta poliçesi kapsamında şirketiniz tarafından çalışanları ile eş ve çocukları adına ödenen özel sağlık sigortası tutarlarının, personelinize yapılan ücret ödemesi olarak kabul edilmesi ve ücret bordrosuna dahil edilerek Gelir Vergisi Kanununun 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla, ücret olarak vergilendirilmesi gereken söz konusu menfaatlerin tamamının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında gider olarak indirilebileceği tabiidir.
NECMİ GÜNSÜR
GV Kanunu madde 89'a göre brüt ücretin % 15'ine kadar sağlık sigortalarında vergi muafiyeti bulunmuyor mu?
GV kanunu md. 89 da yer alan indirim, gelir vergisi beyannamesi verilmesi durumunda uygulanmaktadır. Diğer taraftan GV md 63 uyarınca çalışanın kendisi veya işveren aracılığı ile (işveren yüklenmeden) ödenen sigorta primlerinde % 15 lik indirim hakkı bulunmaktadır. Bu tutarın toplamı yıllık asgari ücret tutarını da aşmamalıdır.
NESRİN DAĞDAŞ
Huzur hakkı konusunda genel bilgiler verebilir misiniz?
-Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. (TTK md 394) -Huzur hakkı için ayrı bir bordro düzenlenir ve Gelir vergisi ve Damga vergisi hesaplanır. -Huzur haklarına asgari geçim indirimi uygulaması yapılabilmektedir. (GV Gt 265, 3. bölüm) -Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi işveren ilişkisi olmaksızın ödendiğinden sigorta primine tabi değildir. -Huzur hakkı tutarının alt yada üst sınırı yoktur ancak işletmedeki ücret skalasına göre yüksek olması kar dağıtımı olarak sayılabilir. Toplantıda konuşulduğu üzere, genel müdür maaşı veya %10 fazlası müşavirliğimizce uygun olarak değerlendirilmiştir. - Huzur hakkı hak etmek için yönetim kurulunun yıl içerisinde toplantılar yapması uygun olacaktır. -Anonim şirketlerde ödenen huzur haklarının gider yazılması mümkündür.
CAN DOYRANLI
Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler aracılığıyla ödenmesi halinde ücret matrahından indirebilir miyim?
256 nolu Gelir Vergisi Tebliğine göre; işveren aracı kılınmak suretiyle ödenen sigorta primleri öncelikle bordroda brüt ücrete dahil edilmeli, tebliğdeki düzenleme kapsamında ücret matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınıp, en sonunda da personelin net ücretinden kesilmek suretiyle aslında bu primler de hizmet erbabı tarafından ödenmiş olmaktadır.
NURİYE ÖZDEMİR
Adi ortaklıkların e fatura karşısındaki durumu nedir
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma başlıklı bölümü uyarınca, başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında e-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüş iken bu uygulama, 416 ve 424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değiştirilmiştir. Buna göre, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda; olan mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüştür. VUK’un 232′nci maddesinde belirtildiği üzere, fatura düzenlemek zorunda olanlar; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerdir. Buna göre, fatura düzenlemek zorunda olan adi ortaklıkların şartları sağlaması durumunda e faturaya geçmek zorunda oldukları düşünülmektedir.
FATİH ERTÜRK
Tevkifata tabi işleme ait fatura veya benzeri belgeyi izleyen ay içinde düzenledim 2 Nolu KDV beyannamesini de aynı dönemde mi vereceğim?
117 nolu KDV Tebliğine göre; Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir. Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmayıp, bu işlemlere ilişkin KDV'nin beyan dönemi KDV Kanununun 10 uncu maddesine göre tespit edilecektir. Bu kapsamda, işleme ait fatura veya benzeri belge teslim anında düzenlenmelidir ancak sorunuza istinaden izleyen ay içinde düzenlemiş olsanız dahi sorumlu sıfatıyla beyanı, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapmanız gerekir. Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir.
NİYAZİ KINALI
Tazminatlar KDV'ye tabi midir?
60 nolu sirküler uyarınca; Herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olarak ortaya çıkmayan tazminat ve benzeri ödemeler prensip olarak KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu kapsamda, işin sözleşme şartlarına uygun yapılmaması, işin verilen süre içerisinde tamamlanmaması, sözleşmenin feshedilmesi gibi nedenlerle tazminat, cayma bedeli vb. adlarla yapılan cezai şart mahiyetindeki ödemeler herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından KDV'nin konusuna girmemektedir.
HÜSAMETTIN FIDANCI
İkmalen resen tarh edilen ve ödemiş olduğum Sorumlu sıfatıyla KDV'yi indirebilir miyim?
117 nolu KDV tebliğ ile 49 nolu kdv tebliğinin B bölümünü iptal ettiği ve yeni bir düzenleme olmadığı için sonradan ödenen sorumlu sıfatıyla KDV'nin KDV Kanununun 29/3 üncü maddesi uyarınca, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den indirilmesi mümkün değildir.
İNCİ ÜÇEYLER COŞKUN
Hakediş düzenlenmiş ve onaylanması da yapılmış ancak fatura düzenlenmemiş olması durumunda KDV'yi beyan edecek miyiz?
Hakediş raporu, işi yapan açısından işin teslimini, ihale makamı açısından ise işin teslim alındığını gösteren ve içeriği her iki tarafça da kabul edilerek onaylanan bir belgedir. İşi teslim alan taraf açısından, ihale makamınca hakediş raporunun onaylandığı tarih, işin teslim tarihi ve KDV’nın doğduğu tarihtir.
Taşeronlara verilen avanslarda damga vergisi hala var mı?Var ise oranı nedir.Teşekkürler Sevil Yüksel
mesajınız
Taşeronlarca, Kamu İhale Kanunu'na tabii olmayanlara düzenlenen hakediş faturaları ile bu işlere istinaden alınan avanslara Damga Vergisi uygulaması bulunmamaktadır.
ENVER ATAR
SMM Enver Atar ltd nin aş ye dönüşümü sitenizde örnek uygulama hangi bölümdedir. Kolay gelsin
Sn Enver bey İstediğiniz bilgi makaleler bölümümüzde yer almaktadır
Merve
Ceklerde reeskont uygulanabilirmi?
30.04.2013 Tarihli 64 No lu Vergi Usul Kanunu sirkülerinde çeklere reeskont ayrılabileceği belirtlilmiştir