Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2018 Eylülün Farkında Mısınız Otomatik Bilgi Değişimi

 

 

 

I-                  Vergi İdareleri Arasında İşbirliği

 

Küreselleşme ile birlikte mükelleflerin sınır ötesi işlemleri önemli ölçüde artış, bu artış da mükelleflerin ödemeleri gereken vergilerin doğruluğunun sağlanması için ülkelerin vergi idareleri arasında ileri düzeyde işbirliğini zorunlu hale getirmiştir. Bunun bir yansıması olarak OECD öncülüğünde çok taraflı bir anlaşma niteliğinde olan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi hazırlanmıştır. Bugün itibariyle Türkiye’nin aralarında bulunduğu 112 ülke bu sözleşmeye taraf durumundadır. Sözleşme ile taraf ülkelerin vergi idareleri arasında aşağıdaki konularda idari yardımlaşma öngörülmüştür:

 

1-     Bilgi değişimi

2-     Yurtdışı vergi incelemeleri

3-     Eşzamanlı vergi incelemeleri

4-     Tahsilatta yardımlaşma

5-      Tebligat

 

Türkiye de Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmenin uygun bulunduğuna dair 7018 sayılı Kanun 20/05/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, uygulamanın başlayabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı gerekmektedir. Bu tarih itibariyle Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar mevcut değildir.

 

İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin en önemli konularından birisi hiç kuşkusuz bilgi değişimidir. Sözleşmeye göre taraf ülkelerin vergi idareleri üç yöntemle bilgi değişiminde bulanacaklardır.

 

-         Talep üzerine bilgi değişimi

-         Kendiliğinden bilgi değişimi

-         Otomatik bilgi değişimi

 

Bu yöntemler arasında özellikle otomatik bilgi değiminin mükellefler nezdinde önemli sonuçları olacaktır.

 

II-               Otomatik Bilgi Değişimi

 

Otomatik Bilgi Değişimi Nedir?

 

Otomatik bilgi değişimi, sözleşmeye taraf olan ülkelerin mukimleri ve vatandaşlarına ilişkin mali bilgilerin herhangi bir talep olmaksızın, belirli periyotlarla ülkelerin yetkili makamları arasında paylaşılmasını esas alan bir işbirliği sistemidir.

 

 

Ne Zaman Başlayacak?

 

Türkiye açısından ilk bilgi değişimi 2018 yılı Eylül ayında yapılacak olup, bu değişimde mükelleflerin 2017 yılına ilişkin bilgileri taraf ülkelerin yetkili makamları arasında paylaşılacaktır. Otomatik bilgi değişimi ile Türk Maliyesi, Türkiye mukimi ve vatandaşlarının anlaşmaya taraf olan ülkelerde elde ettikleri gelirlere ilişkin bilgilere sahip olacaktır

 

Hangi Bilgiler Paylaşılacak?

 

Otomatik bilgi değişimine ilişkin belirlenen küresel standartlar çerçevesinde finansal kurumlar, mükelleflerin banka hesapları ve elde ettikleri faiz, kar payı, belirli sigorta poliçe gelirleri ve benzer nitelikteki gelirleri ile finansal varlık satış gelirlerini bildirmek durumundadır. Bu bilgiler otomatik bilgi değişim yoluyla söz konusu mükelleflerin mukimi ve vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarına iletilecektir. Bilgi değişimi gerçek kişilerin yanında tüzel kişilerin elde ettikleri gelirleri de kapsamaktadır.

 

Bu bilgileri sadece bankalar değil bankaların yanında aracı kurumlar, saklama kuruluşları, belirli sigorta şirketleri, yatırım fonları gibi diğer finansal kuruluşlar da paylaşacaklardır.

 

Örneğin, bir Türk mukiminin İsviçre’de ya da Panama’daki banka hesabında 2017 yılında elde ettiği gelirler ve banka hesap bilgileri 2018 yılının Eylül ayında Türkiye’nin yetkili makamları ile paylaşılacaktır.

 

Bilgiler Ne Şekilde Paylaşılacak?

 

Paylaşılacak bilgiler için bir format oluşturulmuştur. Buna göre bilgi değişimi kapsamına giren kişilere ilişkin aşağıdaki bilgiler taraf ülkelerin yetkili makamları arasında otomatik olarak paylaşılacaktır:

 

a)      Adı-Soyadı veya Unvanı

b)     Adresi

c)      Mukim olduğu ülke ve vergi kimlik numarası

d)     Hesap no

e)      Hesabın yıl sonu bakiyesi

f)      Elde edilen faiz geliri, kar payı, sigorta geliri, finansal varlık satış geliri vb.

 

Ne Yapmalıyız?

 

Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler ile kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerinin tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilmektedir. Dolayısıyla bu durumda olan mükelleflerin otomatik bilgi değişimini göz önünde bulundurarak yurt dışında elde ettikleri gelirleri için Türkiye’de beyanname vermeleri ve vergi ödemeleri olası cezalı tarhiyatları önleyecektir. Eğer, gelirin elde edildiği ülke ile Türkiye arasında imzalanmış bir çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa bu gelirlerin Türkiye’de beyan edilmesi sırasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekir.

 

PAYLAŞ