2017- 2017 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2017 Yılı Duyuruları

27 Aralık 2017

2018 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Açıklamaları

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

Malul Ve Engellilerin Kullanımına Mahsus Taşıtlarda Uygulanacak ÖTV İstisnasına Silindir Hacmine Bakılmaksızın 200.000 TL Üst Sınır Getirilmesine İlişkin ÖTV Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

FATİH Projesi Kapsamındaki Teslimlerde Uygulanacak ÖTV İstisnasına İlişkin Genel Tebliğ Yayınlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2017

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği 2017 3 Yayınlandı

Tamamını Oku

26 Aralık 2017

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 72 Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

25 Aralık 2017

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Tutarında Yüzde 5 İndirim Uygulaması Hakkındaki 301 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

25 Aralık 2017

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 14

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

2017 Yılı Kasım Ayına İlişkin Sigorta Primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin 02.01.2018 Tarihinde Ödenmesine İlişkin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

EFT POS Cihazı Yerine EFT POS Özellikli Yeni Nesil ÖKC Kullanılması Hakkında Bazı Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Bazı Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Aralık 2017

Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir İlleri Dışındaki İllerdeki Mükellefler ile Bankaların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Birleştirilmesi Uygulamasının 01.07.2018 Tarihine Ertelenmesi Hakkındaki Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Yayınlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

E Müstahsil Makbuzu, E İrsaliye ve E Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Açıklamaların Yer Aldığı 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

Serbest Meslek Erbabı İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İle Basit Usule Tabi Olan Mükelleflerin Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin 486 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Aralık 2017

Mükellefin Adresi ve Adres Değişikliği ile Bu Adreslere Yapılacak Tebligatın Usul ve Esasları Hakkında 485 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Aralık 2017

Kurum Aktifinde 2 Tam Yıldan Fazla Yer Alan Taşınmazın 5 Aralık 2017 tarihinden İtibaren Satılmasından Doğan Kazancın Artık %50 sine K.V. İstisnası Uygulanabilecektir

Tamamını Oku

15 Aralık 2017

E Fatura, E Defter ve E Arşive Geçmek Zorunda Olan Mükelleflere İlişkin Bilgilendirme

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kalan KDV İadesinin En Son Kasım 2017 KDV Beyannamesi’nde Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Sıra No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Tamamını Oku

14 Aralık 2017

2017 Yılı Gayrimenkul Sermaye İradının Safi Tutarının Tespitinde Uygulanacak Olan Götürü Giderin % 15 e İndirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2017

Net Ücreti 1.404,06 TL'nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

7061 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 15

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No 27

Tamamını Oku

05 Aralık 2017

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tamamını Oku

01 Aralık 2017

Altyapı Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanamayacaklarına Dair 13 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Aralık 2017

Torba Kanun Metni TBMM'de Kabul Edilerek Yasalaştı

Tamamını Oku

27 Kasım 2017

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

16 Kasım 2017

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

01 Kasım 2017

İhracat İşlemlerinde Bedelsiz E-Fatura Düzenleyen Mükelleflere İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

31 Ekim 2017

Ertelenen SGK Primleri KDV Mahsubu İle Ödenebilecek SGK Duyurusu

Tamamını Oku

30 Ekim 2017

İş Davalarında Arabulucuya Başvuru Şartı Getiren İş Mahkemeleri Kanunu Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ekim 2017

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 46 Nolu Sirküleri Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Ekim 2017

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin BKK Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Ekim 2017

ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA HATIRLATMA

Tamamını Oku

11 Ekim 2017

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Belirlenen Mükelleflere İlişkin GİB Duyurusu Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

KDV İadesi Kontrol Raporlarının Oluşması İçin Gereken Kriterlere İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

GİB Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu Taslağı Hazırladı

Tamamını Oku

05 Ekim 2017

KDV 1 ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında GİB Duyuruları

Tamamını Oku

03 Ekim 2017

2017 Eylül Ekim Kasım Aralık Aylarında Aylık Net Ücreti 1.404,06 TL Altında Kalanlara İlave AGİ Geliyor

Tamamını Oku

03 Ekim 2017

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 483

Tamamını Oku

28 Eylül 2017

TORBA YASA TASARISI İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

Tamamını Oku

27 Eylül 2017

Altına Dayalı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlar İçin Tevkifat Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

27 Eylül 2017

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt Proje Hizmetlerinde KDV Tevkifat Oranı Değiştirilmiştir

Tamamını Oku

26 Eylül 2017

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Seri No 4

Tamamını Oku

25 Eylül 2017

Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapma Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Eylül 2017

Vergi Usul Kanununun Pişmanlık ve Islah Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

28 Ağustos 2017

KDV1 Beyannamesi Yeni Versiyonunda Belge Türleri ve Sayıları İstenecek

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

KIŞ LASTİĞİ BİNEK OTOLARDA DA ZORUNLU OLDU

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

25 Ağustos 2017

SGK Tarafından 2017 Yılı Temmuz Ayına İlişkin Prim Ödeme Son Günü 5 Eylül 2017 Salı Gün Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2017

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

22 Ağustos 2017

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

21 Ağustos 2017

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tamamını Oku

17 Ağustos 2017

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

17 Ağustos 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

10 Ağustos 2017

2018 Eylülün Farkında Mısınız Otomatik Bilgi Değişimi

Tamamını Oku

01 Ağustos 2017

Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS Uygulamayan İşletmeler BOBİ FRS yi Uygulayacaklar

Tamamını Oku

28 Temmuz 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

25 Temmuz 2017

482 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

21 Temmuz 2017

Emlak Vergisi İçin İtiraz Edebilirsiniz

Tamamını Oku

06 Temmuz 2017

01.07.2017 ile 31.12.2017 Tarihleri Arası Dönemi İçin Kıdem Tazminatı Tavanı  4.732,48  TL Olmuştur.

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sıra No 481

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2017 10328  Sayılı Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

03 Temmuz 2017

7033 Nolu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

Tamamını Oku

22 Haziran 2017

KDV İade Alacaklarının Vergi İnceleme Raporu Sonucuna Göre ÖTV Borçlarına Mahsup Edilme İmkanı Getirildi

Tamamını Oku

15 Haziran 2017

Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir

Tamamını Oku

07 Haziran 2017

SGK Aynı İşverenin Başka Bir İşyerine Nakli Nedeniyle Düzenlenen Sigortalı İşten Ayrılış ve İşe Giriş Bildirgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Verilmesi Usulünde Değişiklik Yaptı

Tamamını Oku

05 Haziran 2017

İhracat e-faturası Düzenlenmesi Uygulamasında GİB Test Portalı Aktif Hale Getirildi

Tamamını Oku

05 Haziran 2017

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayını Unutmayınız Son Gün 30.06.2017

Tamamını Oku

01 Haziran 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 2 Nolu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Haziran 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun 1 Nolu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Mayıs 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

Serbest bölgelerde Türk Lirası ile Ödeme Yapılmasına Yönelik BKK Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18/05/2017 Tarihli ve 30070 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlandı.

Tamamını Oku

24 Mayıs 2017

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır

Tamamını Oku

16 Mayıs 2017

1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru.

Tamamını Oku

05 Mayıs 2017

Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere İlk Teslimde Uygulanmak Üzere Konut Ve İşyerinde Kdv İstisnası.

Tamamını Oku

02 Mayıs 2017

Eylül 2017 Tarihine Kadar Buzdolabında ÖTV Oranı %0 Mobilya da KDV Oranı %8 Uygulanacak

Tamamını Oku

28 Nisan 2017

SGK Genelgesi 2017 - 18 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Tamamını Oku

25 Nisan 2017

45 Seri Nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Nisan 2017

Yeni Borç Yapılandırma Kanun Tasarısı

Tamamını Oku

27 Mart 2017

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı.

Tamamını Oku

22 Mart 2017

687 Sayılı KHK'da Yer Alan SGK Prim Desteğine İlişkin Duyuru Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Mart 2017

SGK Duyurusu Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi Hakkında

Tamamını Oku

22 Mart 2017

Beyanname Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Mart 2017

İnşaat Sektöründeki Bazı Sözleşmelerinin Damga Vergisi Oranlarında Konut ile İşyeri Satışı Tapu Harcı Oranında Yurt Dışından Sağlanan TL Kredilerde Uygulanan KKDF Kesintisi Oranında Değişiklik Yapan 2017 9973 Sayılı Karar Resmi Gazete de Yayımlanarak 15.03.2017 İtibarıyla Yürürlüğe Girmiştir

Tamamını Oku

16 Mart 2017

Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:297 Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Mart 2017

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Beyanname İle Beyan Ettikleri Gelir Ve Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılmasına İmkan Sağlandı.

Tamamını Oku

02 Mart 2017

SGK Genelgesi 2017_9

Tamamını Oku

02 Mart 2017

Muhtasar Beyannamelere İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim Eklenmiştir

Tamamını Oku

01 Mart 2017

Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Şubat 2017

Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Şubat 2017

GİB Duyurusu EK8-Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim Formu

Tamamını Oku

22 Şubat 2017

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2017 / 9917 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Şubat 2017

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Muhtasar Beyanname ile SGK Aylık Bildirgesi Birleştirildi

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2017

11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) yayımlandı

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Vergi İndirimi Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

13 Şubat 2017

31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanacaktır.

Tamamını Oku

10 Şubat 2017

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Tamamını Oku

04 Şubat 2017

Konut Tesliminde KDV Oranı Bulma Rehberi

Tamamını Oku

04 Şubat 2017

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Düzenlemeler.

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

TAKSİT SÜRELERİ UZAYAN YAPILANDIRILAN BORÇLAR

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

Asgari Ücret Desteği Alınan Çalışanlar İçin Prim Ertelemesi Getirildi

Tamamını Oku

28 Ocak 2017

6770 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergi Düzenlemeleri

Tamamını Oku

27 Ocak 2017

Türk Bayrağının Çekilmesini Teşvik Edilmesi Yasası Yayımlandı.

Tamamını Oku

20 Ocak 2017

Sicil Affı Düzenlemesi

Tamamını Oku

18 Ocak 2017

Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

Tamamını Oku

18 Ocak 2017

Ocak Ayı Sonuna Kadar Noter Kapanış ve Ara Tasdiklerinizin Yaptırılması Gerekiyor

Tamamını Oku

02 Ocak 2017

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2017

Bireysel Emeklilik Sistemine Dahil Edilme 1 Ocak 2017 de Başladı.

Tamamını Oku