2022- 2022 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2022 Yılı Duyuruları

29 Aralık 2022

Bazı Gelirlerde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Aralık 2022

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Aralık 2022

Katma Değer Vergisinde Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Kalıcı Olarak Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Aralık 2022

Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Aralık 2022

2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisinde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

15 Aralık 2022

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Kasım 2022

7420 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Temmuz 2022

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümde Kapsam Genişletildi Ancak Yeni Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnasına Dikkat

Tamamını Oku

28 Haziran 2022

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Haziran 2022

Yüksek Yabancı Para Varlığı Olan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Yasağı Getirildi

Tamamını Oku

01 Haziran 2022

42 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Haziran 2022

Kurumların 31/3/2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yatırmaları Halinde Elde Edecekleri Kazanca İstisna Tanındı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Ar-ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2022

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Mükellefler İçin 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Üreticilerin ve İhracatçıların Kazançlarına 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulamasına İlişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin 537 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2022

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Nisan 2022

20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Tamamını Oku

22 Nisan 2022

İhracat Bedellerine İlişkin Terkinde Limit Düşürüldü

Tamamını Oku

21 Nisan 2022

41 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

21 Nisan 2022

Menkul (Taşınır) Satışlarında TL ile Ödeme Zorunluluğuna İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Nisan 2022

Bazı Malların ÖTV Matrah, Tutar ve Oranları Değişti

Tamamını Oku

19 Nisan 2022

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL ile Ödeme Zorunluluğu Geldi

Tamamını Oku

18 Nisan 2022

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve İşlemlerden Elde Edilen Dövizlerin Bankalara Satılması Halinde Bu Dövizlerin En Az %40’ı Merkez Bankasına Satılacak

Tamamını Oku

17 Nisan 2022

Mal İhracatı Bedellerinin %40’ı Bankaya Satılacak

Tamamını Oku

15 Nisan 2022

7394 sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

08 Nisan 2022

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümde Kapsam Genişletildi Ancak Yeni Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnasına Dikkat

Tamamını Oku

01 Nisan 2022

Danıştay KDV İadelerinde Alıcılar Tarafından Tevkif Edilen KDV’nin Vergi Dairesine Ödenmiş Olması Şartının Yürütmesini Durdurdu

Tamamını Oku

01 Nisan 2022

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Mart 2022

Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

23 Mart 2022

Türk Lirasına Dönüşüm Kapsamında Açılan KKM Hesaplarının Vade Bitiminde Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Sıfırlandı

Tamamını Oku

18 Mart 2022

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımları Değişti

Tamamını Oku

18 Mart 2022

Yurt Dışı Çıkış Harcı Artırıldı

Tamamını Oku

07 Mart 2022

Kur Korumalı Mevduatta Tüzel Kişiler İçin Vade 3 Aya Düşürüldü ve Vade Sonunda Yenileme Konusunda Merkez Bankasına Yetki Verildi

Tamamını Oku

04 Mart 2022

Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Elektrik Teslimlerinde KDV İndirimi

Tamamını Oku

02 Mart 2022

E-arşiv Fatura Düzenleme Sınırında Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

24 Şubat 2022

2022 Yılı Ocak Ayı SGK Primi Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

16 Şubat 2022

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Şubat 2022

Temel Gıda Maddelerinde KDV Oranı %1’e İndirildi

Tamamını Oku

11 Şubat 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Şubat 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi

Tamamını Oku

01 Şubat 2022

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Kur Korumalı Mevduata Geçiş Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına Yönelik Değişiklik

Tamamını Oku

01 Şubat 2022

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin GİB Duyurusu

Tamamını Oku

31 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişe İlişkin TCMB Uygulama Talimatı Yayınlandı

Tamamını Oku

31 Ocak 2022

SGK e-Tebligat Başvurusu İçin Son Gün

Tamamını Oku

30 Ocak 2022

2022 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

30 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçen Kurumlara Tanınan İstisnanın Usul ve Esaslarını Düzenleyen 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Taslak Olarak Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduata Geçişte Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren ve Enflasyon Düzletmesi Uygulamasını Erteleyen 7352 sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

27 Ocak 2022

Asgari Ücret Tutarının Gelir Vergisinden İstina Edilmesine İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ocak 2022

KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Ocak 2022

535 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği E-Belge Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

23 Ocak 2022

7351 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

18 Ocak 2022

40 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Ocak 2022

Bazı Binek Otoların ÖTV Matrah Ve Oranları Değişti

Tamamını Oku

12 Ocak 2022

318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Ocak 2022

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Tamamını Oku

04 Ocak 2022

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin Bankaya Satılması Uygulaması Başladı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

2022 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranları Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Varlık Barışında Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV İadesine Süre Uzatımı

Tamamını Oku

02 Ocak 2022

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Stopaj Oranı Sıfır Olarak Belirlendi

Tamamını Oku