Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

42 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 15/4/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda özetle;

 

-Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresi 3 yıla çıkarılmış,

 

- İmalat sanayiine yönelik teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesine ilişkin düzenlemenin istisna uygulaması olarak değiştirilmiş ve kapsamına turizm teşvik belgeli inşaat yatırımları da dahil edilmiş,

 

-Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetleri 31/12/2023 tarihine kadar KDV'den istisna edilmişti.

 

28/5/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayılmlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)” ile 7394 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

PAYLAŞ