2023- 2023 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2023 Yılı Duyuruları

28 Aralık 2023

Şans Oyunları Vergisinde Oran İndirimi

Tamamını Oku

28 Aralık 2023

Bazı Gelirlerde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

19 Aralık 2023

Ar-ge İndirim ve Teknokent İstisnasında Fon Ayırma Hadlerinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

29 Kasım 2023

GES ve RES Yatırımlarında Tamamlama Vizesi YMM Raporu İle Yapılabilecek

Tamamını Oku

26 Kasım 2023

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

25 Kasım 2023

Anonim ve Limited Şirketlerde En Az Sermaye Tutarı Artırıldı

Tamamını Oku

24 Kasım 2023

İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı

Tamamını Oku

19 Kasım 2023

Elektrikli Otomobilde ÖTV Dilimleri Yeniden Düzenlendi

Tamamını Oku

14 Kasım 2023

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

09 Kasım 2023

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırıldı ve Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Değişikliğe Gidildi

Tamamını Oku

01 Kasım 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

31 Ekim 2023

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Bazı Giderlerin Dikkate Alınmamasına İmkan Tanıyan Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

19 Ekim 2023

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Tamamını Oku

10 Ekim 2023

Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

28 Eylül 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

07 Eylül 2023

47 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

01 Eylül 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

29 Ağustos 2023

Ek MTV Birinci Taksit Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Ağustos 2023

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Temmuz 2023

7456 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

07 Temmuz 2023

KDV Oranları ile Bazı Vergi ve Harçlar Artırıldı

Tamamını Oku

04 Temmuz 2023

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranı Artırıldı

Tamamını Oku

03 Temmuz 2023

Özet Döviz Pozisyonu Raporu Ertelendi

Tamamını Oku

30 Mayıs 2023

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Mayıs 2023

Vergi Affında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

15 Mayıs 2023

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Nisan 2023

Kurumlar Vergisi, Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Nisan 2023

Merkez Bankası Özet Döviz Pozisyonu Raporu Konusunda Şartları Esnetti

Tamamını Oku

31 Mart 2023

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve E-Defter Beratlarının Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2023

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2023

7440 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Mart 2023

Bankalardan Kredi Kullanan Tüzel Kişilere Döviz Pozisyonlarını Raporlama Yükümlülüğü Getirildi

Tamamını Oku

13 Mart 2023

Vergi Affı Kanunu Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

09 Mart 2023

Ek Vergi Uygulanacak İstisna ve İndirimler

Tamamını Oku

09 Mart 2023

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tek Seferlik Ek Vergi İhdas Edildi

Tamamını Oku

23 Şubat 2023

Prefabrik Yapı ve Konyteyner Tesliminde İndirimli KDV Oranı İçin Aranan Şartlar Kaldırıldı

Tamamını Oku

16 Şubat 2023

GİB Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı

Tamamını Oku

14 Şubat 2023

Şirketlerin İktisap Ettikleri Kendi Payları Nedeniyle Yapılan Stopajın Oranı Sıfırlanmıştır

Tamamını Oku

14 Şubat 2023

Depremden Etkilenen İller İçin Prefabrik Yapı ve Konyteyner Tesliminde KDV Oranı İndirildi

Tamamını Oku

13 Şubat 2023

Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu İle İlgili GİB Duyurusu

Tamamını Oku

26 Ocak 2023

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümüne Merkez Bakası Desteği Geldi

Tamamını Oku

22 Ocak 2023

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

06 Ocak 2023

2023 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2023

Danıştay Tevkifattan Doğan KDV İadelerinde Tevkif Edilen Verginin Ödenmesi Şartını İptal Etti

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

01 Ocak 2023

2023 Yılında Uygulanacak Vergisel Had ve Tutarlar

Tamamını Oku