2016- 2016 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2016 Yılı Duyuruları

30 Aralık 2016

Varlık Barışı Başvuru Süresi 6 Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2016

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Otomatik Katılım Sistemine Geçiş Hakkında Basın Duyurusu Yayınlanmıştır

Tamamını Oku

23 Aralık 2016

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 295 Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

3308 Sayılı Kanun Kapsamında Mesleki Ve Teknik Eğitim Gören Öğrencileri Çalıştıran İşverenlere Duyuru

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

19 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

15 Aralık 2016

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Düzenleme Zorunluluğu Ertelendi

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine DİİB Kapsamında Uygulanan KDV İade Kısıtlamaları Kaldırılmıştır

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükellefler Hakkında Duyuru

Tamamını Oku

14 Aralık 2016

E-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayınlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2016

2017 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Açıklamaları

Tamamını Oku

05 Aralık 2016

2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık KDV İade Tutarının En Geç Kasım 2016 KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekiyor

Tamamını Oku

02 Aralık 2016

KDV İade Listelerinden GÇB Listesi ve Satış Faturaları (301) Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

02 Aralık 2016

Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Aralık 2016

Alkollü İçkilerde ve Tütün Mamullerinde ÖTV Artışı Yapıldı

Tamamını Oku

01 Aralık 2016

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2016

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Başladı

Tamamını Oku

25 Kasım 2016

Binek Otomobillere Uygulanan ÖTV Oranları Değiştirildi.

Tamamını Oku

24 Kasım 2016

6761 No.lu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

Tamamını Oku

23 Kasım 2016

2016/Ekim donemine ait muhtasar, damga vergisi ve KDV beyanname verilme süresi 28.11.2016 tarihine kadar uzatılmıştır

Tamamını Oku

23 Kasım 2016

Yapılandırdığınız Vergi Borçlarınızın İlk Taksit Veya Peşin Ödemesi İçin SON GÜN 30 KASIM

Tamamını Oku

22 Kasım 2016

Matrah Artırımında Son Gün 25.Kasım.2016

Tamamını Oku

22 Kasım 2016

B.E.S Otomatik Katılım Uygulamasına İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Tanıtım Kılavuzu Yayınlandı

Tamamını Oku

21 Kasım 2016

İhracat Faturaları ile Yolcu Beraberi (Tax Free) Satış Faturaları 01.01.2017 Tarihinden İtibaren e-Fatura Olarak Düzenlenecektir.

Tamamını Oku

31 Ekim 2016

294 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Ekim 2016

6736 Sayılı Yasa Kapsamında Katma Değer Vergisi Artırımı ile ilgili Gelir İdaresi Sitesinde Yer Alan Soru Cevaplar

Tamamını Oku

14 Ekim 2016

GÜNCEL KISA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARI

Tamamını Oku

08 Eylül 2016

Konut Tesliminde KDV Oranı ile ÖTV Oranı Değişiklikleri

Tamamını Oku

07 Eylül 2016

6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

23 Ağustos 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2016

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

Tamamını Oku

22 Ağustos 2016

AF KANUNU TEBLİĞ TASLAĞI

Tamamını Oku

19 Ağustos 2016

6736 Sayılı Kanun Uygulaması

Tamamını Oku

19 Ağustos 2016

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ağustos 2016

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ağustos 2016

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ağustos 2016

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihi Uzatıldı

Tamamını Oku

03 Ağustos 2016

Af Kanunu Plan Bütçeden Çıkan Metni

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

AF KANUNU REHBERİ

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik Bugün Resmi Gazete'de Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Tamamını Oku

27 Temmuz 2016

Kesin Mizan Bildirimi Kaldırıldı

Tamamını Oku

26 Temmuz 2016

Karşılıksız Çek Düzenleyene Hapis Cezası Geri Getiriliyor.

Tamamını Oku

26 Temmuz 2016

BAZI KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN KANUN TASARISININ GETİRDİKLERİ

Tamamını Oku

14 Temmuz 2016

KDV 1 ile Kurumlar Geçici ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde 01.Temmuz.2016 Tarihi İtibarıyla Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

13 Temmuz 2016

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimi, Bulundurma Süreleri

Tamamını Oku

13 Temmuz 2016

Mali Tatil Nedeniyle Beyan Tarihi Uzayan Beyanname ve Bildirimlere İlişkin Tablo

Tamamını Oku

01 Temmuz 2016

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi

Tamamını Oku

01 Temmuz 2016

Katma Değer Vergisi borçları artık tecil ve taksitlendirilme uygulamasından, azami 6 taksit olarak yararlanabilecek.

Tamamını Oku

23 Haziran 2016

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 471

Tamamını Oku

23 Haziran 2016

Vergi Dairelerine 250.000 TL ve Daha Fazla Borcu Olanlar Maliye Bakanlığı'nca İlan Edilecektir.

Tamamını Oku

30 Mayıs 2016

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Tamamını Oku

23 Mayıs 2016

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

22 Nisan 2016

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı.

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili faiz oranı açıklandı

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Özel İletişim Vergisi Genel Tebiği

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Makine ve Teçhizatın Finansmanına BSMV İstisnası

Tamamını Oku

08 Nisan 2016

Gelir İdaresi Başkanlığının KDV Beyannamesine İlişkin Duyurusu

Tamamını Oku

04 Mart 2016

Nakit Sermaye Artışıyla İlgili Kurumlar Vergisi Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Şubat 2016

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tamamını Oku

25 Şubat 2016

Hazır Beyan Sistemi

Tamamını Oku

16 Şubat 2016

Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapma Yetkisi Olanların Tahsilat ve Ödemeleri Tevsik Kapsamından Çıkarılmıştır.

Tamamını Oku

16 Şubat 2016

Asgari Ücret Desteği Hakkında SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Şubat 2016

Katma Değer Vergisi Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

6663 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği neİlişikin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

08 Şubat 2016

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir.

Tamamını Oku

29 Ocak 2016

GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ GVK-99/2016-1

Tamamını Oku

27 Ocak 2016

Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ocak 2016

Yeni Asgari Ücretin İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı

Tamamını Oku

20 Ocak 2016

E-ARŞIV FATURA UYGULAMASI İLE İLGILI GİB DUYURUSU

Tamamını Oku

18 Ocak 2016

100 liralık sigorta prim yükünü Hazine karşılayacak Torba Kanun’ Meclis’ten geçti

Tamamını Oku

12 Ocak 2016

E DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Tamamını Oku

08 Ocak 2016

’2016 YLINDA İŞVERENLERE SAĞLANACAK SGK PRİM DESTEĞİ İLE İLGİLİ KARAR

Tamamını Oku

07 Ocak 2016

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tamamını Oku

05 Ocak 2016

01.01.2016 TARİH VE 29580 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 6655 SAYILI KANUN İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER

Tamamını Oku

05 Ocak 2016

Gübre ve gübre hammaddesi ile hayvan yemi teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Tamamını Oku

04 Ocak 2016

2016 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı Belirlendi.

Tamamını Oku