2021- 2021 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2021 Yılı Duyuruları

23 Aralık 2021

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarına Uygulanacak Stopaj Oranında İndirim

Tamamını Oku

22 Aralık 2021

Kar Dağıtımında Stopaj Oranı %10’a Düşürüldü

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

21 Aralık 2021

2022 Yılında Uygulanacak Vergisel Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

17 Aralık 2021

2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

16 Aralık 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Aralık 2021

SGK E-Tebligat Başvuru Süresi Bir Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Aralık 2021

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Kesilmiş Olan Verginin İadesine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Aralık 2021

2022 Yılı MTV Artış Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

28 Kasım 2021

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

31 Ekim 2021

7338 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

11 Ekim 2021

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

01 Ekim 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Eylül 2021

Danıştay KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürütmesini Durdurdu

Tamamını Oku

24 Eylül 2021

SGK Tebligatları Elektronik Ortamda Yapılacak

Tamamını Oku

09 Eylül 2021

Yargı Kararı Sonucu Verginin İadesinde Uygulanacak Faiz: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Tamamını Oku

09 Eylül 2021

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: İhbar Tazminatı Ücret Olarak Vergiye Tabidir

Tamamını Oku

06 Eylül 2021

Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Vergi Sıfırlandı

Tamamını Oku

03 Eylül 2021

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Eylül 2021

Emlak Vergisi İçin Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetleri Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Ağustos 2021

Vergi Affında Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Ağustos 2021

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu Vermeyi Unutmayın

Tamamını Oku

20 Ağustos 2021

KDV Artırımında Bulunan Mükelleflerin Özel Esaslar Karşısındaki Durumunu Düzenleyen KDV Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Temmuz 2021

Kira Ödemelerinde Stopaj İndiriminin Süresi 2 Ay Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Temmuz 2021

Asgari Ücret Desteğine 2021 Yılında Devam Edilecek

Tamamını Oku

16 Temmuz 2021

Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin 530 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Temmuz 2021

Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulamasının Süresi 2 Yıl Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Temmuz 2021

Gerçek Faydalanıcıların Belirlenmesi ve Bildirilmesine Yönelik 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Temmuz 2021

KDV, Muhtasar, Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba ve BS Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Haziran 2021

Varlık Barışında Süre Uzatımı

Tamamını Oku

22 Haziran 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

14 Haziran 2021

7326 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

14 Haziran 2021

Araç Muayenelerinde Gecikme Cezalarının Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Haziran 2021

Vergi Affı Yasası Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

03 Haziran 2021

36 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

02 Haziran 2021

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Haziran 2021

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Haziran 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2021

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının GİB Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Mayıs 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliği Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

26 Mayıs 2021

Vergi Affı Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

18 Mayıs 2021

E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar ve İtirazların Gelir İdaresine Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Mayıs 2021

Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oran %100 Olarak Revize Edildi

Tamamını Oku

04 Mayıs 2021

E-Arşiv Uygulamalarında İptal, İhtar ve İtirazların Gelir İdaresine Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Yayınlandı

Tamamını Oku

03 Mayıs 2021

Geçici Vergide Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Çek İbraz Yasağına İlişkin Ticaret Bakanlığı Tebliği: Karşılığı Olan Çekler Ödenecek

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Çeklere İbraz, Çek ve Senetli Alacaklar ile Kamu Alacaklarına Takip Yasağı Geldi

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

7318 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Konaklama Hizmetlerinde KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

İş Akdi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Nisan 2021

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilen Desteklerin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Nisan 2021

Anayasa Mahkemesinden Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnasına İlişkin İptal Kararı

Tamamını Oku

26 Nisan 2021

7316 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Nisan 2021

E-Belgelere İlişkin İhbar, İhtar ve İptallerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bildirilmesi Zorunluluğu Başlıyor

Tamamını Oku

24 Nisan 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliğ Taslağı Güncellendi

Tamamını Oku

23 Nisan 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

23 Nisan 2021

Mart Dönemi Beyan ve Bildirimlerinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

16 Nisan 2021

Kripto Varlıklara İlişkin Yönetmelik

Tamamını Oku

11 Nisan 2021

Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İadelerine İlişkin GİB Yazısı

Tamamını Oku

06 Nisan 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Kayda Alınması ve Devrine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Nisan 2021

Kurumlar Vergisi Oranında Artırım Öngören Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

05 Nisan 2021

Türk Lirası Mevduat Faizinde Stopaj İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Mart 2021

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı

Tamamını Oku

24 Mart 2021

527 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Mart 2021

VERBİS'e Kayıt Yükümlülüğü Ertelendi

Tamamını Oku

10 Mart 2021

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

05 Mart 2021

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde (Tebliğ No: 2019/1) Değişiklik

Tamamını Oku

24 Şubat 2021

İlave 6 Puanlık Sigorta Primi Teşvikine Uzatma

Tamamını Oku

24 Şubat 2021

35 Seri No.lu KDV Tebliği Sonrası Tevkifat Durumu

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Ülke Bazlı Raporlamada Süre Uzatımı

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Tamamını Oku

22 Şubat 2021

Yiyecek ve İçecek İşletmelerine Verilecek Ciro Kaybı Desteği Ödemeleri İçin Başvuru Süreci Başladı

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Rafineri ve Petrokimya Tesislerine Yönelik ÖTV Düzenlemesi

Tamamını Oku

19 Şubat 2021

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Şubat 2021

35 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

07 Şubat 2021

E-Defterler ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

34 No.lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Şubat 2021

Serbest Bölgelerde Ücret İstisnası İçin Aranan İhracat Eşiği 2020 Yılı İçin Düşürüldü

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Finansman Gider Kısıtlaması Geldi

Tamamını Oku

04 Şubat 2021

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Artırımı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Yapılabilecek

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Kentsel Dönüşüme Yönelik İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Mal İhracatına Yönelik İlave Destekler İçeren Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Ocak 2021

Özel İletişim Vergisi Artırıldı

Tamamını Oku

29 Ocak 2021

GEKAP Beyannameleri İçin Son Gün 1 Şubat

Tamamını Oku

28 Ocak 2021

Elektronik Belgeler Temmuz Döneminden İtibaren Ba - Bs Formlarına Dahil Edilmeyecek

Tamamını Oku

27 Ocak 2021

Mücbir Sebep Sorgulama Ekranı Açıldı

Tamamını Oku

25 Ocak 2021

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan İşletmelere Vergi Ertelemesi

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı

Tamamını Oku

15 Ocak 2021

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Ocak 2021

2021 Yılı Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2021

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli GİB Duyurusu

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

2021 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ocak 2021

Ocak Ayında Aralık 2020 Dönemine İlişkin E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

01 Ocak 2021

Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre

Tamamını Oku