2019- 2019 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2019 Yılı Duyuruları

31 Aralık 2019

Alkollü İçki ve Sigaraya 2020 Yılının İlk Altı Ayında ÖTV Artışı Yapılmayacağına Dair Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

Varlık Barışında Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

İmalat Sanayi Yatırımlarına Tanınan İlave Kurumlar Vergisi Teşvikinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

İmalat Sanayi Yatırımlarına Yönelik İnşaat Harcamalarından Doğan KDV İadesinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2019

Gecikme Faizi, Gecikme Zammı ile Tecil Faizi İndirildi

Tamamını Oku

28 Aralık 2019

Kanun Yolunda Vazgeçme Müessesesine İlişkin Tebliğ Taslağı

Tamamını Oku

27 Aralık 2019

2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

Tamamını Oku

27 Aralık 2019

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Ertelendi

Tamamını Oku

24 Aralık 2019

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Mükellefler ile Ar-ge Faaliyetinde Bulunan Mükelleflere Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2019

2020 Yılı MTV Artış Oranı Belli Oldu

Tamamını Oku

23 Aralık 2019

2019 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

20 Aralık 2019

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

20 Aralık 2019

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Satışlarda Belge Düzeni

Tamamını Oku

17 Aralık 2019

VERBİS Kayıt Sürelerine İlişkin Hatırlatma

Tamamını Oku

16 Aralık 2019

1 Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

13 Aralık 2019

Dijital Hizmet Vergisinin Ayrıntıları

Tamamını Oku

11 Aralık 2019

Değerli Konut Vergisinde Değer Tespitlerinin İlanı Başladı

Tamamını Oku

07 Aralık 2019

7194 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

03 Aralık 2019

309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

21 Kasım 2019

308 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Kasım 2019

Vergi Konseyi Yönetmeliği Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Kasım 2019

İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

08 Kasım 2019

Yurt Dışından Gelen Sermaye Avansının Sermayeye Eklenmesine Süre Sınırı Geldi

Tamamını Oku

08 Kasım 2019

28 No lu KDV Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı

Tamamını Oku

04 Kasım 2019

Turizm Payı Mükellefiyeti İçin Başvuru Yapmayı Unutmayın

Tamamını Oku

03 Kasım 2019

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ekim 2019

Tecil Faiz Oranı Düştü

Tamamını Oku

25 Ekim 2019

Değerli Konut Vergisinin Ayrıntıları

Tamamını Oku

22 Ekim 2019

E-Defter Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

22 Ekim 2019

İş ve Teşebbüsün Başka Bir Adrese Nakli İşlemleri Sadeleştirildi

Tamamını Oku

21 Ekim 2019

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Zorunlu Belgeler

Tamamını Oku

16 Ekim 2019

27 Seri No.lu KDV Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Ekim 2019

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranı Düştü

Tamamını Oku

02 Ekim 2019

Bazı Avukatlık ve Arabuluculuk Hizmetlerinde KDV Oranı Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ekim 2019

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Eylül 2019

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Satışlarda Bedellerin Yurda Getirilmesi Aranmayacak

Tamamını Oku

16 Eylül 2019

Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği

Tamamını Oku

05 Eylül 2019

VERBİS Kayıt Süresi Uzatılmıştır

Tamamını Oku

31 Ağustos 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Uygulamanın Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

09 Ağustos 2019

Konutta KDV İadesi Konusunda Danıştay Son Noktayı Koydu

Tamamını Oku

04 Ağustos 2019

508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

02 Ağustos 2019

Varlık Barışı Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2019

Transfer Fiyatlandırması İncelemelerinde Gizli Emsal Konusunda Danıştay Kararı

Tamamını Oku

27 Temmuz 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

26 Temmuz 2019

İktisadi İşletmenin Karının Derneğe veya Vakfa Aktarımı Kar Dağıtımı mıdır?

Tamamını Oku

25 Temmuz 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan Çok Önemli Bir Karar

Tamamını Oku

22 Temmuz 2019

7186 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma ve Vergisel Avantajlar

Tamamını Oku

22 Temmuz 2019

7186 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

19 Temmuz 2019

Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler Sgk Prim Borçlarının Ödenmesinden Sorumludur

Tamamını Oku

19 Temmuz 2019

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kullanım İzin Harcı 1.500 TL Oldu

Tamamını Oku

15 Temmuz 2019

Turizm İşletmelerinden Turizm Payı Alınacak

Tamamını Oku

10 Temmuz 2019

Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılması Planlanan Değişiklikler

Tamamını Oku

05 Temmuz 2019

Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2019

İmar Barışında Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Haziran 2019

Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Oranı Arttı

Tamamını Oku

20 Haziran 2019

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulundan Limited Şirket Ortakları ve Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğu Hakkında Karar

Tamamını Oku

18 Haziran 2019

Sanayici ve İhracatçılara Kambiyo Muameleleri Vergisi Kaldırıldı

Tamamını Oku

18 Haziran 2019

Hurda İndirimine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tamamını Oku

12 Haziran 2019

Hurda Araç İndiriminde Tavan 15 Bin TL Oldu

Tamamını Oku

17 Mayıs 2019

Anayasa Mahkemesinden Vergi Suçları Konusunda Karar

Tamamını Oku

15 Mayıs 2019

Kambiyo Muameleleri Vergisi Geri Geldi

Tamamını Oku

14 Mayıs 2019

Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerinin İptali İşleminin Geri Alınabilmesine İmkan Tanındı

Tamamını Oku

02 Mayıs 2019

Mevduat Faizlerine Uygulanan Stopaj Oranında Değişiklik

Tamamını Oku

01 Mayıs 2019

KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik

Tamamını Oku

29 Nisan 2019

E-Defter Oluşturma ve Berat Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Nisan 2019

Nur Ekesan Konferansı: Serbest Meslek Erbabı Olarak Avukatların Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

20 Nisan 2019

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Plastik Poşet Vergisi Beyanname Rehberi

Tamamını Oku

12 Nisan 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarında ÖTV İadesi

Tamamını Oku

04 Nisan 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Konusunda Yeni Düzenleme

Tamamını Oku

04 Nisan 2019

Plastik Poşet Beyannamesinde Yeni Düzenlemeler

Tamamını Oku

03 Nisan 2019

Anayasa Mahkemesinden İhtirazi Kayıtla Beyan Konusunda Çok Önemli Karar

Tamamını Oku

02 Nisan 2019

Prof. Dr. Şükrü Kızılot Anısına Vergi Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu

Tamamını Oku

29 Mart 2019

Bazı Beyannamelerin Verilme Süreleri Kalıcı Olarak Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Mart 2019

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapan Mükelleflere KDV İndirimi İmkanı Tanındı

Tamamını Oku

26 Mart 2019

25 Seri No.lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

25 Mart 2019

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Mart 2019

Binek Oto Teslimlerinde KDV Oranı Konusunda Düzenleme Yapıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2019

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları ile BSMV Oranında Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2019

Vergi ve Tapu Harcı İndirimleri Uzatıldı

Tamamını Oku

15 Mart 2019

307 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Tamamını Oku

15 Mart 2019

306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Tamamını Oku

11 Mart 2019

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 İndirim Konusunda Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz

Tamamını Oku

06 Mart 2019

1 Nolu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

06 Mart 2019

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin E-Fatura İptal Portalı Oluşturuldu

Tamamını Oku

04 Mart 2019

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Tamamını Oku

03 Mart 2019

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasının Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Mart 2019

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmıştır

Tamamını Oku

27 Şubat 2019

Dövizli Sözleşme Yasağı Konusunda Soru ve Cevaplar Yayınlandı

Tamamını Oku

25 Şubat 2019

Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

22 Şubat 2019

Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslimlerinde KDV Sıfırlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2019

Ön Kontrol Raporu İle KDV İadesi Başlıyor

Tamamını Oku

19 Şubat 2019

İkale veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşme Kapsamında Yapılan Ödemelerden Kesilmiş Olan Vergilerin İadesi

Tamamını Oku

17 Şubat 2019

Konkordato Kapsamındaki Alacaklarda Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

15 Şubat 2019

23 Seri Nolu KDV Tebliği İle Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

15 Şubat 2019

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaja İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği

Tamamını Oku

14 Şubat 2019

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

13 Şubat 2019

Konkordato Kapsamındaki Alacakların Şüpheli Alacak Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sirküler Taslağı

Tamamını Oku

11 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı Açısından Harçlar Vergi Borcu Kapsamından Çıkarılmıştır

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

MUH, MUHSGK, MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik Yapılmıştır

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

ÖTV-1 Beyannamesinde Değişiklik

Tamamını Oku

08 Şubat 2019

KDV Beyannamesinde Yer Alan İndirimler Tablosunda Değişiklik Yapılmıştır

Tamamını Oku

07 Şubat 2019

Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tamamını Oku

04 Şubat 2019

Yıl Sonu Değerleme İşlemlerinde Esas Alınacak Kurlar Belirlendi

Tamamını Oku

30 Ocak 2019

7162 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

25 Ocak 2019

ÖTV Uygulamasında Bulgaristan ve KKTC İçin Standart Yakıt Deposu Tanımı Değişti

Tamamını Oku

18 Ocak 2019

7161 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

13 Ocak 2019

7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2019

7143 Sayılı Kanuna İlişkin 5 Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılı Emlak Vergi Değerleri

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Vergi Usul Kanununda Artan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Gelir Vergisi Kanununda Artan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Vergi ve Harç İndirimleri Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı

Tamamını Oku

02 Ocak 2019

Mal ve Hizmet Tedarikinde Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

01 Ocak 2019

İmar Barışında Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku