2018- 2018 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2018 Yılı Duyuruları

29 Aralık 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunundan Yararlanma Hakkını Kaybedenlere Yeni İmkan Tanındı

Tamamını Oku

29 Aralık 2018

2019 Yılı Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı

Tamamını Oku

29 Aralık 2018

2019 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi

Tamamını Oku

26 Aralık 2018

İmar Barışı Kapsamında Ödenen Kayıt Bedelinin Değerlemesi

Tamamını Oku

20 Aralık 2018

E-Gazete ve E-Kitapta KDV Oranı Değişti

Tamamını Oku

19 Aralık 2018

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaj

Tamamını Oku

12 Aralık 2018

7153 Sayılı Kanun ile Kentsel Dönüşüm Projelerinde Vergi ve Harç İstisnaları Konusunda Yapılan Düzenleme

Tamamını Oku

01 Aralık 2018

Varlık Barışına İlişkin Bildirim Ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Kasım 2018

2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Tamamını Oku

22 Kasım 2018

Döviz Cinsinden Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesinde Damga Vergisi Uygulaması

Tamamını Oku

16 Kasım 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Sınırlamasında Son Değişiklikler

Tamamını Oku

16 Kasım 2018

Dövizli Sözleşme Yasağına İlişkin Tebliğ

Tamamını Oku

12 Kasım 2018

İnterkatif Vergi Dairesinde Sunulmaya Başlanan Hizmetler

Tamamını Oku

09 Kasım 2018

Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harç Bedeli Arttırıldı

Tamamını Oku

09 Kasım 2018

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Kasım 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Merkez Bankası Genelgesi

Tamamını Oku

31 Ekim 2018

KDV ve ÖTV İndirim Paketi Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

31 Ekim 2018

İmar Barışı İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Ekim 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

16 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrileceği Bedel Konusunda Görüş Değiştirdi

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

15 Ekim Günü Vergi Daireleri Saat 19:00'a Kadar Açıktır

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı

Tamamını Oku

15 Ekim 2018

7143 sayılı Kanun Taksitleri İçin Son Gün

Tamamını Oku

12 Ekim 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağı Konusunda Sorulan Sorulara Hazine ve Maliye Bakanlığının Yanıtları

Tamamını Oku

11 Ekim 2018

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

10 Ekim 2018

21 Seri Nolu KDV Tebliği İle KDV Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Ekim 2018

Döviz Cinsinden Sözleşme Yasağının Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

02 Ekim 2018

7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Vergi Borçları İçin İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

24 Eylül 2018

Binek Otomobillerin ÖTV Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

23 Eylül 2018

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ekim

Tamamını Oku

19 Eylül 2018

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Yayımlanmıştır

Tamamını Oku

15 Eylül 2018

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kur Farklarına İlişkin Düzenleme

Tamamını Oku

13 Eylül 2018

Sözleşme Bedellerinin TL Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Eylül 2018

İhracat Bedellerini Yurda Getirme Zorunluluğuna Uymamanın Yaptırımı

Tamamını Oku

07 Eylül 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasının Başlangıç Tarihi ve İthalat Ödemeleri

Tamamını Oku

06 Eylül 2018

20 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

06 Eylül 2018

Tecil Faiz Oranı Yıllık Yüzde 22 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

05 Eylül 2018

Gecikme Zammı Oranı Yüzde 2 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

04 Eylül 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

Tamamını Oku

16 Ağustos 2018

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

Tamamını Oku

15 Ağustos 2018

15 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılan Finansal Düzenlemeler

Tamamını Oku

15 Ağustos 2018

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

Tamamını Oku

06 Ağustos 2018

Marka Lisans Sözleşmelerinde Damga Vergisini Fazla Ödemeyin

Tamamını Oku

02 Ağustos 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Uzayan Başvuru Süreleri

Tamamını Oku

31 Temmuz 2018

Vergi Yapılandırmaları İçin Başvuru Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2018

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: Sirküler İptal Davasına Konu Edilebilir

Tamamını Oku

28 Temmuz 2018

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kar Dağıtımıdır

Tamamını Oku

05 Temmuz 2018

Varlık Barışına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Haziran 2018

Ülkeler Arasında Otomatik Bilgi Değişimi Başlıyor

Tamamını Oku

26 Haziran 2018

Asgari Ücret Destek Tutarının Mahsup İşlemine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Haziran 2018

01.Temmuz.2018 de Çalışan Sayısı 10 ila 49 Arasında Olan Şirketlerin Bireysel Emeklilik Sistemine Geçişi Zorunlu

Tamamını Oku

19 Haziran 2018

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Haziran 2018

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 16 Resmi Gazetede Yayınlandı

Tamamını Oku

05 Haziran 2018

18 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

04 Haziran 2018

7143 Sayılı Kanunun Uygulaması İle İlgili İç Genelge (2018-1) Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Mayıs 2018

Nur Ekesan Konferansı: Vergi Affı ve Taşınmazların Yeniden Değerlenmesi

Tamamını Oku

28 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No 1) Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

15 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

498 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

495 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

E-Defterlerin Yüklenilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2018

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2018

Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamını Genişletecek Olan VUK Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Tamamını Oku

22 Mayıs 2018

Mükellef ve Mali Müşavirler İçin Af Kanunu Rehberi

Tamamını Oku

22 Mayıs 2018

Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Tamamını Oku

21 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Matrah ve Vergi Artırımı

Tamamını Oku

20 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklarda Yapılandırma

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma

Tamamını Oku

18 Mayıs 2018

7143 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

11 Mayıs 2018

2018 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

02 Mayıs 2018

Vergi Affı Öngören Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

25 Nisan 2018

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Nisan 2018 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Nisan 2018

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi ile E Defter Oluşturulması ve Beratlarının Yüklenilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

08 Nisan 2018

7104 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

06 Nisan 2018

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 7104 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Nisan 2018

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Şirketlerin 2017 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvelini 30.Nisan.2018 Tarihine Kadar Bakanlığa Göndermesi Gerekiyor

Tamamını Oku

05 Nisan 2018

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı

Tamamını Oku

28 Mart 2018

7103 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

26 Mart 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 10 Yayımlandı

Tamamını Oku

26 Mart 2018

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Mart 2018

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 493 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

16 Mart 2018

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Şubat 2018

KDV Reform Paketi ile Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinde Yapılacak Değişiklikler

Tamamını Oku

28 Şubat 2018

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin 492 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Şubat 2018

KDV Reformu Öngören Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

26 Şubat 2018

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

26 Şubat 2018

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında BKK

Tamamını Oku

22 Şubat 2018

Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklik Yapan Karar Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

20 Şubat 2018

GİB E-Fatura Duyuruları

Tamamını Oku

15 Şubat 2018

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 2 Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Şubat 2018

Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Şubat 2018

Geriye Dönük SGK Prim Teşviklerinin Alınması İçin 1 Aylık Süre Tanınıyor

Tamamını Oku

05 Şubat 2018

Türkakım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği Seri No 1

Tamamını Oku

05 Şubat 2018

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin KDV İndirimi Konusunda Yeni Düzenleme

Tamamını Oku

04 Şubat 2018

Yeni Torba Yasa ile Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılacak Değişiklikler

Tamamını Oku

04 Şubat 2018

Vergi Kanunlarında Değişiklik Öngören Torba Yasa Tasarısı Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

31 Ocak 2018

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 17 Yayımlandı

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Döviz Kredisi Kullanımları Sınırlanıyor

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

SGK Genelgesi 2018 2

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491)” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

“Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tamamını Oku

25 Ocak 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Mevzuat Değişiklikleri

Tamamını Oku

16 Ocak 2018

Elektronik Tebligatta Ceza Uygulamasının Suç ve Cezada Kanunilik İlkesine Aykırı Olduğuna Dair Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Tamamını Oku

15 Ocak 2018

Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

05 Ocak 2018

2018 Yılı İçin Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

Tamamını Oku

04 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Belirlenmiştir

Tamamını Oku

04 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı ve İşveren Maliyeti Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 49 Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 49 Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Gelir Vergisinde Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Vergi Usul Kanununda Uygulanacak Olan Had ve Tutarlar Belirlenmiştir

Tamamını Oku

03 Ocak 2018

2018 Yılında Uygulanacak Maktu ve Nispi Damga Vergileri Belirlenmiştir

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarına İlişkin Karar Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Özel Tüketim Vergisi(III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 1

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382 Yürürlüğe Girmiştir

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Seri No 16

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 16

Tamamını Oku

02 Ocak 2018

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku