Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasının Başlangıç Tarihi ve İthalat Ödemeleri

Bilindiği üzere 4/9/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde Türkiye'ye getirilmesi ve %80'inin bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa ilişin uygulamada özellikle iki konuda tereddütler yaşanmaktaydı:

 

1- Döviz bedellerinin yurda getirilmesi ve bankaya satılması zorunluluğu hangi tarihten itibaren yapılan ihracatlar için geçerlidir?

 

2- Yurda getirilen ithracat bedellerinin, TL'ye çevrilmeden ithalat bedelleri, kredi ve benzeri ödemeler, yurt dışı hizmet alım giderleri, transit ticaret alış bedeli ile mahsup edilmesi mümkün müdür?

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün 6.9.2018 tarihli yazısı ile bu konular aşağıdaki şekilde açıklığa kavuşturulmuştur:

 

1- Fiili ihracı 4/9/2018 tarihinden önce gerçekleşen; ancak ithalatçı tarafından ödemesi bu tarihten sonra gerçekleştirilerek yurda getirilen ihracat bedelllerinin %80'inin bankaya satılması zorunlu değildir. Bu zorunluluk 4/9/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatlara ilişkindir.

 

2- Fiili ihracı 4/9/2018 tarihinden sonra gerçekleştirilen ve bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedellerinin Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere ihracatçının, ithalat bedelleri, kredi ve benzeri sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde ihracat bedellerinin alışı yapılmadan önce bankalarca mahsup edilmesi mümkündür.

 

Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Genelge çalışmaları devam etmektedir.

 

Saygılarımızla,

PAYLAŞ