2020- 2020 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2020 Yılı Duyuruları

31 Aralık 2020

2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

31 Aralık 2020

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

30 Aralık 2020

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Aralık 2020

Borç Yapılandırmada Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

29 Aralık 2020

2021 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

26 Aralık 2020

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kira, Amortisman ve Personel Giderlerinin Yarısı Dikkate Alınmayacak

Tamamını Oku

26 Aralık 2020

Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılacak

Tamamını Oku

25 Aralık 2020

Tütün ve Tütün Mamullerinde ÖTV İndirimi

Tamamını Oku

24 Aralık 2020

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteğinin Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndiriminin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançlarına Stopaj Sıfırlandı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Banka Tahvil ve Bonoları ile Bazı Yatırım Fonlarından Elde Edilecek Kazançlara Vergi İndirimi

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Kısa Çalışma Ödeneğine Yeni Başvuru İmkanı Tanındı ve Süre Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisi Sıfırlandı

Tamamını Oku

23 Aralık 2020

Covid 19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan KDV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı ve Covid 19 Aşısının KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Aralık 2020

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Artırdı

Tamamını Oku

20 Aralık 2020

Ülke Bazlı Raporun Gönderim Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

18 Aralık 2020

E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

08 Aralık 2020

MTV ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Broşür Yayınlandı

Tamamını Oku

07 Aralık 2020

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi: Çember Daralıyor

Tamamını Oku

03 Aralık 2020

Vergi Alacaklarında Yeniden Yapılandırma İle İlgili İç Genelge Yayınlandı

Tamamını Oku

29 Kasım 2020

Vergi Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2020

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2020

2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

18 Kasım 2020

Yapılandırmaya İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

17 Kasım 2020

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler

Tamamını Oku

17 Kasım 2020

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Alacaklarında Yapılandırma

Tamamını Oku

27 Ekim 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

27 Ekim 2020

İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Döviz Cinsinden Sözleşme Bedellerine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Ekim 2020

Üçüncü Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

16 Ekim 2020

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

09 Ekim 2020

Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olanların Mükellefiyet Kaydının Terkinine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ekim 2020

Anonim Şirket Genel Kurullarına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Tamamını Oku

02 Ekim 2020

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma Onaylandı

Tamamını Oku

30 Eylül 2020

Mevduat Faizinde Stopaj İndirimi

Tamamını Oku

30 Eylül 2020

Kambiyo Muameleleri Vergisinde Oran İndirimi

Tamamını Oku

24 Eylül 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü Yayınlandı

Tamamını Oku

18 Eylül 2020

Kar Payı Dağıtımı Sınırlaması Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Eylül 2020

Eğitim Hizmetlerinde KDV İadesi İle İlgili GİB Yazısı

Tamamını Oku

04 Eylül 2020

İş Akdi Fesih Yasağı Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Eylül 2020

2021 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyetleri

Tamamını Oku

01 Eylül 2020

4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

31 Ağustos 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

30 Ağustos 2020

Binek Otomobillerin ÖTV Oranlarında Artış

Tamamını Oku

30 Ağustos 2020

Özel Okullar ve Üniversitelerde KDV İndirimi

Tamamını Oku

28 Ağustos 2020

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Düzenlemesinde Değişiklik

Tamamını Oku

26 Ağustos 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Ağustos 2020

Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişimi Standardı Bilgilendirme Rehberi Yayınlanmıştır

Tamamını Oku

25 Ağustos 2020

KDV ve Gelir Vergisi Stopaj İndirimlerinin Uygulanmasına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

Tamamını Oku

23 Ağustos 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tamamını Oku

19 Ağustos 2020

Servis Taşımacılığında Uygulanacak KDV Oranı

Tamamını Oku

08 Ağustos 2020

Yurt Dışı Finansal Kuruluşların Döviz Alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi Sıfırlandı

Tamamını Oku

03 Ağustos 2020

7252 Sayılı Kanun İle Yapılan İstihdama İlişkin Düzenlemeler

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

İş Akdi Fesih Yasağında İkinci Uzatma

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinde İkinci Uzatma

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Kira Ödemelerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı İndirildi

Tamamını Oku

31 Temmuz 2020

Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV İndirimi

Tamamını Oku

30 Temmuz 2020

İzaha Davet Konusunu Düzenleyen 519 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Temmuz 2020

Ar-ge Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

23 Temmuz 2020

GEKAP Usul ve Esasları Güncellendi

Tamamını Oku

23 Temmuz 2020

GEKAP Beyan ve Ödeme Sürelerinin Son Günü 4 Ağustos

Tamamını Oku

20 Temmuz 2020

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Güncellendi

Tamamını Oku

10 Temmuz 2020

İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

07 Temmuz 2020

Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2020

İş Akdi Fesih Yasağı Uzatıldı

Tamamını Oku

01 Temmuz 2020

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

27 Haziran 2020

Ar-ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma İmkanı Şartlı Olarak Uzatılırken Tam Zaman Eşdeğer Personel Sayısı Şartının Salgın Sürecinde Sağlanması Gerektiği Belirtilmiştir

Tamamını Oku

24 Haziran 2020

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: İhbarname Ekinde Vergi İnceleme Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı Sakatlamaz

Tamamını Oku

23 Haziran 2020

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Haziran 2020

İşveren İşlemleri Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Haziran 2020

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Tamamını Oku

13 Haziran 2020

Merkez Bankası Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını İndirdi

Tamamını Oku

12 Haziran 2020

COVID-19 Salgını Nedeniyle TEYDEB Projelerine 3 Ay Ek Süre

Tamamını Oku

10 Haziran 2020

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

09 Haziran 2020

Yabancı Para Cinsinden Nakdi Kredileri ile Dövize Endeksli Kredilerinin Toplamı 15 Milyon ABD Dolarının Üzerinde Olan Firmalara Haftalık Raporlama Yükümlülüğü Getirildi

Tamamını Oku

09 Haziran 2020

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

08 Haziran 2020

Çok Taraflı Enstrümanın (MLI) Onaylanmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sunuldu

Tamamını Oku

03 Haziran 2020

Serbest (Döviz) Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılan Stopaj Oranı Yüzde 15 Oldu

Tamamını Oku

02 Haziran 2020

Danıştay: Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Kar Dağıtımıdır

Tamamını Oku

02 Haziran 2020

65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

31 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Sporculara ve Amatör Spor Hakemlerine Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

30 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Tamamını Oku

29 Mayıs 2020

Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Stopaj Uygulaması

Tamamını Oku

29 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında İşverenlerce Hizmet Erbabına Yapılan Ulaşım Yardımında Ücret İstisnası

Tamamını Oku

28 Mayıs 2020

Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

28 Mayıs 2020

311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Binek Otomobillerde Amortisman ve Gider Kısıtlaması

Tamamını Oku

27 Mayıs 2020

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimine İlişkin Yeni Usul ve Esaslar

Tamamını Oku

27 Mayıs 2020

Telif Kazançlarında İstisna Uygulamasının Usul ve Esasları Belirlendi

Tamamını Oku

25 Mayıs 2020

Finansman Bonoları ve Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlerde Stopaj Oranı Yüzde 15’e Çıkarıldı

Tamamını Oku

24 Mayıs 2020

Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı Yüzde 1 Oldu

Tamamını Oku

22 Mayıs 2020

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Tamamını Oku

22 Mayıs 2020

Bankaların Fiziki Teslimat Olmaksızın Yaptıkları Altın Satışlarına Kambiyo Muameleleri Vergisi

Tamamını Oku

18 Mayıs 2020

Arge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Mayıs 2020

Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının Ayrıntıları Belirlendi

Tamamını Oku

14 Mayıs 2020

Meslek Mensupları ve Meslek Mensupları İle Beraber Çalışanlar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulmuştur

Tamamını Oku

13 Mayıs 2020

Sigaradan Alınan Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı

Tamamını Oku

12 Mayıs 2020

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

12 Mayıs 2020

Yeni Ofisimizde Hizmetinizdeyiz

Tamamını Oku

11 Mayıs 2020

Elektronik Tebligat Sistemi Kitapçığı Yayınlandı

Tamamını Oku

11 Mayıs 2020

Covid-19 Salgını Nedeniyle Tamamlanamayan Yatırımlara Süre Uzatımı İmkanı

Tamamını Oku

08 Mayıs 2020

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Tamamını Oku

04 Mayıs 2020

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Personelinin Uzaktan Çalışabilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Nisan 2020

Yargı Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

29 Nisan 2020

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Gerçek Gider Usulü

Tamamını Oku

27 Nisan 2020

Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Mali ve Hukuki Tedbirler

Tamamını Oku

22 Nisan 2020

Mart Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

21 Nisan 2020

Şubat ve Mart Dönemi KDV Beyannamelerinin Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

20 Nisan 2020

E-Defter Beratları Yükleme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Nisan 2020

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Süre Uzatımı

Tamamını Oku

17 Nisan 2020

Covid-19 Tedbir Paketi İçeren 7244 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

10 Nisan 2020

Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine Süre Uzatımı

Tamamını Oku

08 Nisan 2020

Vergi Kanunlarına İlişkin Duran Süreler ve 2020/2 Sayılı Uygulama İç Genelgesi

Tamamını Oku

08 Nisan 2020

2020/3 Sayılı Uygulama İç Genelgesi İle Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Başvuruları Düzenlendi

Tamamını Oku

04 Nisan 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

02 Nisan 2020

Mücbir Sebep Halinde Olan İşverenlerin SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

Tamamını Oku

01 Nisan 2020

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır

Tamamını Oku

31 Mart 2020

İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracat Süresi 68 No.lu KDV Sirküleri İle Uzatıldı

Tamamını Oku

30 Mart 2020

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

Tamamını Oku

28 Mart 2020

Mücbir Sebep Halinden Yararlanma Sorgu Ekranı İnteraktif Vergi Dairesinde Açıldı

Tamamını Oku

27 Mart 2020

Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Ekonomik ve Mali Tedbirleri İçeren Özet Tablo

Tamamını Oku

27 Mart 2020

Çek Ödeme Destek Kredisi ile Kredi Desteği Hakkında Türkiye Bankalar Birliği Duyurusu

Tamamını Oku

26 Mart 2020

YMM Tasdik Raporlarının Verilme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

26 Mart 2020

Kolalı Gazoz ve Bazı Tütün Mamullerinde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi

Tamamını Oku

26 Mart 2020

Koronavirüs Salgını İle İlgili Ekonomik Tedbirler İçeren 7226 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

25 Mart 2020

Koronavirüs Salgını İle İlgili Ekonomik Tedbirler İçeren Yasa Ne Getiriyor?

Tamamını Oku

25 Mart 2020

EXİMBANK İhracatçıya Destek Paketini Açıkladı

Tamamını Oku

24 Mart 2020

Beyan ve Ödeme Sürelerini Uzatan 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Mart 2020

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ertelenen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

23 Mart 2020

Şubat Dönemi KDV Beyan ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formları Bildirim Süreleri Uzadı

Tamamını Oku

23 Mart 2020

ARDEB, TEYDEB ve BİDEB Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelendi

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Korona Salgını Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamına Alındı

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından İşyerlerine Korona Virüs Önlemleri Konusunda Uyarılar

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Geri Kazanım Katılım Payında Beyanname Dönemleri Değişti

Tamamını Oku

22 Mart 2020

İcra ve İflas Takipleri Durduruldu

Tamamını Oku

22 Mart 2020

Yurtiçi Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığında KDV Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Şirket Genel Kurullarının Ertelenmesine İmkan Tanındı

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Organizasyonların Ertelenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tamamını Oku

20 Mart 2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Alınan Tedbirler Hakkında GİB Duyurusu

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Muhtasar ve KDV Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Gelir İdaresi Açıklaması

Tamamını Oku

19 Mart 2020

Covid-19 Salgını Riski ve Kısa Çalışma Ödeneği

Tamamını Oku

18 Mart 2020

Bankaların Zorunlu Karşılık Oranlarında 5 Puan İndirime Gidildi

Tamamını Oku

17 Mart 2020

Kredilerin Donuk Alacak Olarak Sınıflandırılması İçin Öngörülen Gecikme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

17 Mart 2020

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

16 Mart 2020

Korona Salgını Riski ve Telafi Çalışması İmkanı

Tamamını Oku

16 Mart 2020

Ar-ge ve Tasarım Merkezi Personeline Nisan Sonuna Kadar Evden Çalışabilme İmkanı Getirildi

Tamamını Oku

14 Mart 2020

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan İşyeri İçin Belediye Tarafından İlan ve Reklam Vergisi Alınamaz

Tamamını Oku

13 Mart 2020

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen ÖTV’ye Tabi Mallarda KDV İadesi

Tamamını Oku

03 Mart 2020

KDV Tevkifat Oranında Değişiklik

Tamamını Oku

03 Mart 2020

Kambiyo Mevzuatında Değişiklik

Tamamını Oku

28 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payında Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Tamamını Oku

25 Şubat 2020

İthalde Alınan Vergilerin Tahsilinde Özel Bankaların Protokolleri Feshedildi

Tamamını Oku

25 Şubat 2020

Transfer Fiyatlandırmasında Yeni Belgelendirme Yükümlülükleri

Tamamını Oku

21 Şubat 2020

İmar Planı Değişikliklerinde Değer Artış Payı Alınacak

Tamamını Oku

21 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payını Unutmayın

Tamamını Oku

20 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisinde Değişiklik Yapan Kanun Yürürlüğe Girdi

Tamamını Oku

20 Şubat 2020

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinde İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Şubat 2020

GEKAP Beyannamelerinin Hazırlanması

Tamamını Oku

19 Şubat 2020

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini Vermeyi Unutmayın

Tamamını Oku

12 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisi Sil Baştan

Tamamını Oku

09 Şubat 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş Ertelendi

Tamamını Oku

07 Şubat 2020

Değerli Konut Vergisinde Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Tamamını Oku

07 Şubat 2020

311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı

Tamamını Oku

05 Şubat 2020

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı

Tamamını Oku

04 Şubat 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

31 Ocak 2020

Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiklerini Unutmayın

Tamamını Oku

30 Ocak 2020

2020/2 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Tamamını Oku

25 Ocak 2020

Elazığ ve Malatya İllerinde Mücbir Sebep İlan Edildi

Tamamını Oku

24 Ocak 2020

Yıl Sonu Değerlemelerine Esas Alınacak Döviz Kurları

Tamamını Oku

22 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzları

Tamamını Oku

22 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Dönem Değişikliği Bildirimi

Tamamını Oku

21 Ocak 2020

Yeni İhracat Genelgesi ile İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Yapılan Değişiklikler

Tamamını Oku

18 Ocak 2020

E-Defter Beratı Yükleme Tercihinizi Yapmayı Unutmayın

Tamamını Oku

14 Ocak 2020

Ücretler İçin Ayrı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilecek

Tamamını Oku

10 Ocak 2020

515 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

09 Ocak 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu

Tamamını Oku

06 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

05 Ocak 2020

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonunda Tek Bir Fatura Düzenleyebilmesine İlişkin Uygulama 2020 Yılında Devam Edecek

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlar

Tamamını Oku

04 Ocak 2020

Kuyumcu ve Mücevheratçılar İçin Fatura Düzenleme Haddi Artırıldı

Tamamını Oku

03 Ocak 2020

2020 Yılında Uygulanacak SGK Tavan Ücreti ve Kıdem Tazminatı Tavanı

Tamamını Oku

03 Ocak 2020

Mobilya ve Diğer Bazı Ürünlerin KDV Oranları İndirildi

Tamamını Oku

01 Ocak 2020

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasında Değişiklik

Tamamını Oku

01 Ocak 2020

Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması Onaylandı

Tamamını Oku