Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Eğitim Hizmetlerinde KDV İadesi İle İlgili GİB Yazısı

Gelir İdaresi Başkanlığının Türkiye Özel Okullar Derneğine yazmış olduğu 10.09.2020 sayılı yazıya 2020-2021 eğitim/öğretim yılında KDV uygulaması ve okullar tarafından fazla tahsil edilmiş olan KDV’nin iadesi konusunda önemli belirlemeler yapılmıştır. Buna göre;

 

1) 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda %8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki %7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenmek suretiyle yapılması mümkündür.

 

Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler tarafından gider pusulalarındaki KDV tutarları, belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilir. Söz konusu KDV tutarlarının mükelleflerce indirim yoluyla giderilememesi halinde, 3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınması mümkündür.

 

2) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca velilerin talebi üzerine eğitim ve öğretim hizmetlerinin yanında bedeli mukabili verilen yemek hizmetleri 2017/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/24 sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olup, anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 KDV oranı uygulanacaktır.

 

3) “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” kapsamında verilen taşıma servis hizmetleri ile “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/15 sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabi olup 2812 ve 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla söz konusu hizmetlerin KDV oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

 

 

PAYLAŞ