2014- 2014 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2014 Yılı Duyuruları

31 Aralık 2014

431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklamalar

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

443 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

442 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

46 SERİ NOLU VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:11

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

45 SERİ NOLU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

2 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

73 SERİ NOLU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

287 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

46 SERİ NOLU BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

65 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

31 Aralık 2014

58 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Tamamını Oku

19 Aralık 2014

e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi TASLAK TEBLİĞ

Tamamını Oku

11 Aralık 2014

Noterlere Tasdik Ettirilecek Defterler ve Tasdik Zamanları

Tamamını Oku

28 Kasım 2014

2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı.

Tamamını Oku

14 Kasım 2014

ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIĞA GİRİŞ VE ORTAKLIKTAN ÇIKIŞLARININ YASAL SÜRE İÇERİSİNDE SGK’YA BİLDİRİLMEMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Tamamını Oku

23 Ekim 2014

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Tamamını Oku

20 Ekim 2014

E.DEFTER UYGULAMASI YAKLAŞIYOR

Tamamını Oku

10 Ekim 2014

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

Tamamını Oku

01 Ekim 2014

Form Ba Bs Süre Uzatımı ve Yeni Tebliğler

Tamamını Oku

30 Eylül 2014

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Tamamını Oku

11 Eylül 2014

Kamuoyunda Torba Yasa Olarak Bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun TBMM'inde Kabul Edildi

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 426 da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 347 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

21 Ağustos 2014

V.U.K G.T. 333 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Tamamını Oku

24 Temmuz 2014

2014 YILI 2 NCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONUNDA UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI

Tamamını Oku

30 Haziran 2014

MALİ TATİL

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Defter Tasdikinde 30.06.2014 Son Gün

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Şirket Ana Sözleşmelerinin Yeni TTK'ya Uyumlu Hale Getirilmesinde Son Günler

Tamamını Oku

25 Haziran 2014

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Satışının KDV Beyannamesinde Beyanı Değişti

Tamamını Oku

23 Haziran 2014

KDV Uygulama Genel Tebliği İle Yapılan Bir Değişiklik İstisna Satışların Tevsiki

Tamamını Oku

11 Haziran 2014

Katma Değer Vergisi Sirküleri 66

Tamamını Oku

01 Mayıs 2014

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Tamamını Oku

07 Nisan 2014

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tamamını Oku

07 Nisan 2014

e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

04 Nisan 2014

435 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Tamamını Oku

02 Nisan 2014

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tamamını Oku

17 Mart 2014

Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişmiştir

Tamamını Oku

17 Mart 2014

E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu

Tamamını Oku

20 Şubat 2014

6518 Sayılı Torba Kanunda Yer Alan Vergi Mevzuatı Hakkındaki Düzenlemeler

Tamamını Oku

18 Şubat 2014

Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tamamını Oku

24 Ocak 2014

31.12.2013 İtibarıyla Uygulanacak Değerleme Kurları

Tamamını Oku

20 Ocak 2014

SGK Genelgesi 2014 1 ile 2014 Yılında Uygulanacak Prime Esas Alt ve Üst Ücret Sınırları Yayımlandı

Tamamını Oku

07 Ocak 2014

2014 Yılı Hatırlatmaları

Tamamını Oku

02 Ocak 2014

Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

VUK Genel Tebliği Sıra No 433

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

431 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

VUK Genel Tebliği Sıra No 432

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No 285

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

KDV Genel Tebliği Seri No 123

Tamamını Oku

01 Ocak 2014

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 57

Tamamını Oku