2013- 2013 Yılı Duyuruları | Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş
Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2013 Yılı Duyuruları

27 Aralık 2013

TCMB Tarafından Reeskont ve Avans İşlemlerine Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Tebliği Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Aralık 2013

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” maddesini değiştiren Protokol imzalanmıştır

Tamamını Oku

27 Aralık 2013

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri 3

Tamamını Oku

24 Aralık 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

24 Aralık 2013

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Sıra No 2

Tamamını Oku

20 Aralık 2013

Türkiye ile Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı.

Tamamını Oku

11 Aralık 2013

Ticari Defterlerin Tutulması ile Açılış ve Kapanış Tasdikleri

Tamamını Oku

04 Aralık 2013

1 Ocak 2014 İtibariyle Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası Gibi Belgelerde Tacire İlişkin Bilgilerin Gösterilmesi Zorunluluğu Başlıyor

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere Ilişkin Açiklamaları İçeren VUK 67 Nolu Sirküleri

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Ticari Defterlere Ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

02 Aralık 2013

Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti İle 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Tamamını Oku

28 Kasım 2013

SGK dan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

Tamamını Oku

19 Kasım 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 430

Tamamını Oku

25 Ekim 2013

Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında SGK Genelgesi

Tamamını Oku

23 Ekim 2013

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Tamamını Oku

11 Ekim 2013

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 429 Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

19 Eylül 2013

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

18 Eylül 2013

GİB DUYURUSU 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 Maddesi Kapsamında Taksitlendirme Duyurusu

Tamamını Oku

17 Eylül 2013

358 Sira Nolu Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerinde Kaldırma Araçlarıyla Yapılan İşlemlerde Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Gereklilikler Ek 10

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerinde Güvenlik Amaçlı El İşaretleri İçin Asgari Gerekler Ek 9

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Sözlü İletişim İçin Asgari Kurallar Ek 8

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Sesli Sinyaller İçin Asgari Kurallar Ek 7

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerlerindeki Işıklı İşaretler İçin Asgari Kurallar Ek 6

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

Engeller, Tehlikeli Yerler ve Trafik Yollarını Belirlemek İçin Kullanılan İşaretler ile İlgili Asgari Gerekler Ek 5

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Yangınla Mücadele İşaretleri ile İlgili Asgari Gerekler Ek 4

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Kullanılan Boru ve Kaplar Üzerindeki İşaretler ile İlgili Asgari Gerekler Ek 3

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Bulundurulması Gereken İşaret Levhalarıyla İlgili Asgari Gerekler Ek 2

Tamamını Oku

12 Eylül 2013

İşyerinde Kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri ile İlgili Asgari Genel Gerekler Ek 1

Tamamını Oku

11 Eylül 2013

01.Ekim.2013 Tarihinde Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanım Zorunluluğu Başlayacak

Tamamını Oku

11 Eylül 2013

Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No 1 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

GİB DUYURUSU Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir.

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

GİB DUYURU e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir

Tamamını Oku

29 Ağustos 2013

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

Tamamını Oku

27 Ağustos 2013

10 ve daha üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde ay içinde 30 günden az çalışan personel için SGK’ya EK-10 bildirgesi verilmesine son verildi.

Tamamını Oku

23 Ağustos 2013

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayımlandı

Tamamını Oku

22 Ağustos 2013

01.Eylül.2013 Tarihinden İtibaren Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları oranı yüzde 2 olacaktır.

Tamamını Oku

12 Ağustos 2013

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA (ELEKTRONİK BAŞVURU) SİSTEMİ AÇILMIŞTIR.

Tamamını Oku

07 Ağustos 2013

2013 DÖNEMİNE AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ 19.08.2013 PAZARTESİ GÜNÜ SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

31 Temmuz 2013

VARLIK BARIŞI BİLDİRİM VE BEYAN SÜRESİ 31.10.2013 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

27 Temmuz 2013

2013 HAZİRAN AYINA AİT BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ 02.08.2013 SAAT 23.59 A KADAR UZATILDI

Tamamını Oku

18 Temmuz 2013

2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI %2.17 OLMUŞTUR

Tamamını Oku

08 Temmuz 2013

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ 01.07.2014 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

Tamamını Oku

07 Temmuz 2013

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARİHİ İLE İLGİLİ VUK 427 NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tamamını Oku

18 Haziran 2013

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

Tamamını Oku

15 Haziran 2013

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Tamamını Oku

14 Haziran 2013

GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI VE GEREKÇESİ T.B.M.M SEVK EDİLDİ

Tamamını Oku

13 Haziran 2013

6487 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Tamamını Oku

11 Haziran 2013

YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ N0:1) YAYIMLANDI

Tamamını Oku

31 Mayıs 2013

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 29.MAYIS.2013 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELLENMİŞTİR.

Tamamını Oku

31 Mayıs 2013

VARLIK BARIŞI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI SERİ:NO:1

Tamamını Oku

27 Mayıs 2013

VARLIK BARIŞI YASASI TBMM KABUL EDİLDİ.

Tamamını Oku

22 Mayıs 2013

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA UYGULANMASI GEREKEN KONULAR HAKKINDA DUYURULAR

Tamamını Oku

16 Mayıs 2013

Ocak - Şubat - Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tamamını Oku

04 Mayıs 2013

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ VE ÖRNEK UYGULAMA

Tamamını Oku

02 Mayıs 2013

Vergi Usul Kanunu Sirküleri Uyarınca Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanabilecektir.

Tamamını Oku