Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Mücbir Sebep Halinden Yararlanma Sorgu Ekranı İnteraktif Vergi Dairesinde Açıldı

Mükelleflerin, Koronovirüs salgını kapsamında 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında ilan edilen mücbir sebep hali kapsamına girip girmediklerini, Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) ekranından sorgulamaları mümkün hale gelmiştir.

 

Bunun için interakatif vergi dairesine giriş yaptıktan sonra, solda yer alan menüde “Bilgilerim” sekmesine tıkladıktan açılan menünün en altında yer alan “518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu” sekmesine tıklamaları gerekmektedir. 

 

Hatırlatmak gerekir ki, faaliyette bulunulan sektöre göre mücbir sebep halinin tespitinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınmaktadır.

 

Ancak, mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda belirtilen sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

 

Örnek sorgu ekranına ilişkin interaktif vergi dairesi ekran görselini ekte yer alan duyuru dosyamızda bulabilirsiniz.

 

PAYLAŞ