Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yürürlüğe Girdi

9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar” yürürlüğe konulmuştur. Bu duyurumuzda söz konusu Karar kapsamında ihtisas serbest bölgesi kullanıcılarına ve işleticilerine sağlanan destekler açıklanmıştır. Karar, 9 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, desteklere ilişkin uygulamanın başlaması için Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan genelge beklenmektedir.

 

Bilindiği üzere, ihtisas serbest bölgeleri, döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin desteklenerek ihracata yönlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan serbest bölgelerdir.

 

A) Destekler

 

1) İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

 

a) Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en faz 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD Doları,

 

b) Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları,

 

desteklenecektir.

 

2) İhtisas serbest bölgesi işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD Dolarına kadar olan yatırım kredilerinin faiz ve kar payı giderleri %50 oranında desteklenecektir.

 

B) Destekten Yararlanacak Kullanıcılar

 

Destekten yararlanacak kullanıcılara ilişkin kriterler Ticaret Bakanlığı genelgesi ile belirlenecektir. İhtisas serbest bölgesi kullanıcılarının belirlenmesine yönelik Ar-ge yoğunluğu ve yüksek teknoloji içeriğine ilişkin kriterlerin tespitinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşü alınacaktır.

 

C) Desteklerin Süresi

 

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen iki destek unsurundan ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5 yıl yararlanabilecektir.

 

D) Başvuru Esasları

 

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterlerin yanı sıra destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile belirlenecektir.

 

 

 

 

PAYLAŞ