Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı ve İşveren Maliyeti Belirlenmiştir

 

2018 Yılında Uygulanacak Asgari Ücretin Tutarı ve İşveren Maliyeti 

 

 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2017 tarih 2017/1 sayılı kararı ile 2018 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki gibi belirlenmiş ve komisyon kararı 30.12.2017 tarih 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARI

 

Dönemi

Günlük

Aylık

01.01.2018 - 31.12.2018

67,65 TL

2.029,50 TL

 

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir. 

 

Asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimine ilişkin bilgi amaçlı olarak hazırlanan hesaplamalar ve 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ektedir.

 

PAYLAŞ