Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Geriye Dönük SGK Prim Teşviklerinin Alınması İçin 1 Aylık Süre Tanınıyor

 

 

Bilindiği üzere, yararlanılmamış veya eksik yararlanılmış olan SGK prim teşviklerinden geriye dönük olarak yararlanılması imkanı 2015/10 sayılı SGK Genelgesi ile ortadan kaldırılmıştı. Söz konusu Genelge karşısında geriye dönük olarak hak kazandıkları teşvikleri almak isteyen işverenler yargı yoluna başvurmak durumunda kalmakta idi.

 

02/02/2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Torba Yasa Tasarısı ile 5510 sayılı Kanuna eklenmesi önerilen Geçici 17 nci madde ile önceki dönemlere ilişkin olarak tüm şartları sağladığı halde SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere Torba Yasanın yürürlüğe gireceği tarihi takip eden ayın başından itibaren 1 ay içinde başvurmaları halinde bunlardan yararlanma ve varsa fazla ödenmiş primleri iade alma imkanı getirilmektedir. Aynı imkan, önceki dönemlere ilişkin olarak yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinin değiştirilmesine yönelik talepler için de tanınmaktadır.

 

Bu şekilde yapılacak başvuruya istinaden hesaplanan iade tutarı, talep tarihini izleyen ayın başından itibaren kanuni faiz eklenerek 3 yıl içinde işverenlere iade edilecektir.

 

Herhangi bir hak kaybına neden olmamak için 1 aylık başvuru süresinin kaçırılmaması önemlidir. Başvuru için Torba Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

PAYLAŞ