Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Kur Farklarına İlişkin Düzenleme

15/9/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin” Geçici 1 inci maddesi ile 1/1/2023 tarihine kadar, Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmamasına imkan tanınmıştır.

PAYLAŞ