Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Sanayi Sicil Belgesi Sahibi Mükellefler ile Ar-ge Faaliyetinde Bulunan Mükelleflere Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu maddesi ile 

 

1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile

 

2) a) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

 

b) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

 

c) 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında

 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri

 

31/12/2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştu.

 

24/12 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7201 sayılı Kanun ile söz konusu teslimlerde istisna uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış, Cumhurbaşkanına bu süreyi 2 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

PAYLAŞ