Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre

31/12/2020 tarihinde 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/18)" ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne Geçici 36 ncı madde eklenmiş ve dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, 31/12/2020 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2020 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilmesi sağlanmıştır.

 

PAYLAŞ