Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Mayıs ayında Ar-Ge ve Tasarım Personelinin Uzaktan Çalışmalarına İlişkin Desteklenecek Oran %100 Olarak Revize Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ar-Ge ve Tasarım personelinin uzaktan çalışma sürelerinin 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamındaki destek ve teşviklere konu edilebilmesi için belirlenen son tarihin 31/5/2021 olarak duyurulmuştu.

 

Bakanlık tarafından paylaşılan son duyuruda, daha önce Mayıs ayı için %60 olarak uygulanacak oranın %100 olarak revize edildiği açıklanmıştır.

 

Bakanlık tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile paylaşılan bilgilendirme metinlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

“Sayın Yetkili;

 

16/04/2020 tarihli ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Süre uzatımı, toplantı erteleme ve uzaktan çalışma” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereği ; “28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 11/10/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. (Mülga cümle:RG-16/10/2020-7254/11 md.) (…) İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Mayıs 2021 dönemi için bildirim kapsamındaki toplam personel sayısının, 5746 sayılı kanun kapsamında istihdam olunan toplam personel sayısının %100’ünü geçmemesi veya bildirim kapsamındaki personele isabet edecek toplam çalışma süresinin, yine 5746 sayılı kanun kapsamında istihdam olunan toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin en fazla yüzde 100’ünü sağlamak koşuluyla ilgili kanunda yer alan muafiyet destek ve teşviklerden yararlanılmasına karar verilmiştir.

 

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

 

Not : 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir.”

-------------------------------------------

 

“Sayın Yetkili/İlgili,

 

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede Nisan ve Mayıs aylarında (%60 olarak) yararlanmaya devam etmelerine imkân tanınmıştı.

 

Gelinen aşamada; ilgili işletmelerde 4691 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen bildirime tabi personel sayısının veya bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin yapılan revizyon ile   Mayıs 2021 için  %100'e uzatılmasına karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

 

Bunun dışında 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve yükümlülükler aynen geçerlidir.”

 

PAYLAŞ