Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

14/11/2023 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halihazırda aylık %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme faizi, gecikme zammı ve pişmanlık zammı oranları, 14/11/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %3,5 olarak belirlenmiştir. 

 

Ayrıca, 14/11/2023 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanan "Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)" ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14/11/2023 tarihinden itibaren yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden 14/11/2023 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 14/11/2023 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile 14/11/2023 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

 

Öte yandan, 14/11/2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 14/11/2023 tarihine kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

 

PAYLAŞ