Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Kurumların 31/3/2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Yatırmaları Halinde Elde Edecekleri Kazanca İstisna Tanındı

28/5/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 14 üncü maddesine eklenen hüküm ile;

 

Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 

Cumhurbaşkanına istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulatma konusunda istisna verilmiştir.

 

 

 

 

Bu kapsamdaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacaktır.

PAYLAŞ