Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Bazı Malların ÖTV Matrah, Tutar ve Oranları Değişti

19/4/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5429, 5430 ve 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile ÖTV uygulaması konusunda aşağıda özetlenen değişiklikler yapılmıştır.

 

1) Buna göre, %25’lik ÖTV oranına tâbi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 TL’ye çıkarılmış; %40’lık ÖTV oranına sahip 640 TL’den 1.500 TL’ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutarlar 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar şeklinde değiştirilmiştir. ÖTV matrahı 1.500 TL’yi aşan telefonlar için uygulanan %50’lik ÖTV oranının, artık ÖTV matrahı 3.000 TL’yi aşan cep telefonları için geçerli olması sağlanmıştır.

 

Bu düzenlemeyle;

 

-ÖTV matrahı 1.500 TL’yi aşmayan cep telefonlarında ÖTV oranı %25,

 

- ÖTV matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayan cep telefonlarında ÖTV oranı %40,

 

- ÖTV matrahı 3.000 TL’yi aşan cep telefonlarında ÖTV oranı %50

 

olarak belirlenmiştir.

 

Yeni oranlar 19/4/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2) 2206.00 GTİP numaralı fermente edilmiş diğer içecekler (elma, armut, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerim karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımlarında asgari maktu ÖTV tutarı 17,3457 TL’den 29,5849 TL’ye çıkarılmıştır. Yeni tutar 19/4/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

3) Tütün içeren sigaralarda 2403.19.10.00.19 GTİP numaralı “Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)” için asgari maktu ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı korunurken ÖTV oranı %40’tan %55’e çıkarılmıştır.

 

Tütün içeren sigaralarda 2403.19.90.00.19 GTİP numaralı numaralı “Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)” için de asgari maktu ÖTV tutarı ile maktu ÖTV tutarı korunurken ÖTV oranı %40’tan %55’e çıkarılmıştır.

 

Yeni oranlar 19/4/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

PAYLAŞ