Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Kur Korumalı Mevduata Dönüşümde Kapsam Genişletildi Ancak Yeni Dönüşümde Kurumlar Vergisi İstisnasına Dikkat

Hatırlanacağı üzere, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmekteydi.

 

Daha sonra, 8/4/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16)” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesine imkan tanınmıştı.

 

Bu defa 6/7/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22)” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, talep etmeleri halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesine imkan tanınmıştır.

 

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile 4/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 ve 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 31/12/2022 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

Dolayısıyla, TCMB Tebliğinde 6/7/2022 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında kurumların 31/12/2021 veya 31/3/2021 tarihinde sahip olmadıkları halde (bilançolarında yer almadığı halde)  31/3/2022 ila 30/6/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve KKM hesaplarında değerlendirmeleri halinde, bu hesaplardan elde edilecek kazançlara (kur farkı, faiz vb) kurumlar vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin 6/7/2022 tarihi itibariyle henüz bir yasal düzenleme yapılmamış olduğunu hatırlatırız.

 

PAYLAŞ