Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

 

6772 sayılı bu Kanun’la, Serbest Bölgeler Kanunu’nda başta bu bölgelerde uygulanan vergi teşvikleri olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı.

 

Ücret Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden Artık İşveren Faydalanacak

Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç edenlerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere gelir vergisi istisnası uygulanmaktaydı, bu Kanun ile yapılan değişiklik sonucu bu ücretler için istisna uygulamasına son verildi ama bunun yerine işbu ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin AGİ sonrası tahakkuk eden kısmı terkin edilmek suretiyle işverene bırakılmış oldu.

İmalat Sektörü Yanında Bazı Hizmet İşletmelerinin de Kazançlarına Vergi İstisnası

Söz konusu Kanun ile yapılan değişiklikle, mal üretimi yapan işletmelerin kazançları için halihazırda var olan vergi istisnanın kapsamı genişletilerek aşağıda sayılan hizmet işletmelerinin de bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar yine aşağıda yer alan koşulları taşıması halinde gelir ve kurumlar verisinden istisna edilmiştir.

İstisna kapsama alınan hizmetler;

-       Bakım, onarım, montaj, demontaj,

-       Elleçleme, ayrıştırma,

-       Ambalajlama, etiketleme,

-       Test etme,

-       Depolama hizmetleri.

İstisnadan yararlanabilmek için şu şartların birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir;

-       Hizmetin tamamının Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,

-       Söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi gerekiyor.

Serbest Bölgede Yer Alan Binalar İçin Emlak Vergisi Muafiyeti

Bu Kanunla Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu serbest bölgelerdeki binalar için beş yıl süresince emlak vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Diğer Mevzuatlarla Sağlanan Teşviklerden de Faydalanabilmesi Sağlandı

Bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6. maddesi hükmü gereği; serbest bölgede faaliyet gösteren işletmeler diğer mevzuatlarla sağlanan vergi teşviklerinden yararlanamamaktaydı ancak yeni düzenlemeyle

Serbest bölge teşviklerinden yararlanan kullanıcıların Bakanlar Kurulunca belirlenen vergi dışı teşviklerden yararlandırılması şeklindeki mevcut düzenlemenin korunması yanında serbest bölge teşviklerinden yararlanmayan kullanıcıların da yatırım ve işletme safhalarında vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlanmaları sağlanmıştır.

 

Söz konusu Kanun'a ulaşmak için lütfen tıklayınız.

PAYLAŞ