Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2022 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlendi

2/1/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası Tebliği ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık 17,25 olarak; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oran 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

PAYLAŞ