Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

35 Seri No.lu KDV Tebliği Sonrası Tevkifat Durumu

35 Seri No.lu KDV Tebliği ile kısmi KDV tevkifatı konusunda 1 Mart 2021 tarihinden başlayarak önemli değişiklikler yapılmıştır. Kısmi KDV tevkifatına ilişkin mevcut uygulama ve 1 Mart 2021 tarihinde itibaren olması gereken durumu aşağıdaki tablomuzda bulabilirsiniz.

 

Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren Hizmetler 1/3/2021 Tarihine Kadar 1/3/2021 Tarihinden İtibaren
Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri Belirlenmiş Alıcılar KDV Mükellefleri
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 3/10 - 4/10 -
Belirlenmiş Alıcılar Dışında KDV Mükelleflerine İfa Edilen ve KDV Dahil Bedeli 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri - - - 4/10
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 - 9/10 -
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 - 7/10 -
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri 5/10 - 5/10 -
İşgücü Temini Hizmeti 9/10 9/10 9/10 9/10
Yapı Denetim Hizmeti 9/10 9/10 9/10 9/10
Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 5/10 7/10 7/10
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti - 9/10 - 9/10
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri 9/10 9/10 9/10 9/10
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 7/10 9/10 9/10
Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/10 5/10 5/10 5/10
Yük Taşımacılığı Hizmeti - - 2/10 2/10
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri - 5/10 - 7/10
Ticari Reklam Hizmeti - - 3/10 3/10

 

Ayrıca, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren aşağıda sayılanlara ifa edilen ve yukarıda sayılan hizmetler dışındaki tüm hizmetlerde 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

 

a) kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar,

b) kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

c) bankalar,

d) sigorta ve reasürans şirketleri,

e) kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, 

f) kalkınma ajansları,

g) 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar.

PAYLAŞ