Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

40 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere, 25/12/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle, 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ibare eklenmiş ve Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

 

18/1/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 40 Seri no.lu KDV Tebliği ile Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere yönelik KDV istisnasının usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, 3065 sayılı KDV Kanununun Geçici 37 nci maddesi kapsamında, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat harcalamaları nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesinin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da devam ettirilmesine yönelik 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde KDV Genel Uygulama Tebliğine de bu yıllar ilave edilmiştir.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

 

PAYLAŞ