Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla 29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştı.

 

7318 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2/9/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

PAYLAŞ