Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7143 Sayılı Kanuna İlişkin 5 Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı

28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendiği “Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5 Seri No.lu 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği” 5/1/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metnini aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

PAYLAŞ