Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Asgari Ücret Desteği Alınan Çalışanlar İçin Prim Ertelemesi Getirildi

 

6770 sayılı yasa 27.01.2017 gün ve 29961 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan yasanın 28. Maddesi  ile özel sektör işverenlerinden, asgari ücret desteği alan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi.

Bu kapsamda prim ertelemesinden faydalanma imkanı olan işyerlerinin herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayıp, sistem otomatik olarak hesaplama ve erteleme yapacaktır.

Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

Asgari ücret desteği hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

 Bu şekilde hesaplanacak;

• 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarını, 2017 yılı Ekim,

• 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Kasım,

• 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarını 2017 yılı Aralık

 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır.

 

Kurum tarafından aşağıdaki duyuru yapılmıştır

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  kapsamında; özel sektör işverenlerimizin 2016 Aralık ayına ait prim borçlarının ertelemelerine ilişkin çalışma yapılacağından işverenlerin 4/a cari dönem tahsilat programları; 28-29 Ocak 2017 (Cumartesi-Pazar) tarihleri arasında günün bazı saatlerinde uygulamaya kapatılacaktır.

İşverenlerimiz 2016 Aralık ayına ait ödemelerini; 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde sistemin açık olduğu saatlerde veya 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapabileceklerdir.

PAYLAŞ