Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: İhbar Tazminatı Ücret Olarak Vergiye Tabidir

Bölge İdare Mahkemelerinin 27/3/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret niteliğinde olup olmadığı yönündeki kararları arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle ilgili Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun E: 2020/17, K: 2021/2 sayılı kararında; 27/3/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının ücret niteliğinde olduğu ve o tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

 

Karar 9/9/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

PAYLAŞ