Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Finansman Gider Kısıtlaması Geldi

4/2/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 41/9 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 11/1-i maddelerinde yer alan finansman gider kısıtlamasına ilişkin oran belirlenerek, bu müesseseye işlerlik kazandırılmıştır. Finansman gider kısıtlaması müessesesi 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 4/2/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Gelir vergisi mükelleflerinde finansman gider kısıtlaması sadece ticari kazancın tespitinde söz konusudur. Yapılan düzenlemeye göre finansman gider kısıtlaması gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

a) Ticari Kazancı Bilanço Esasına Göre Belirlenen Gelir Vergisi Mükelleflerinde: Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.

 

b) Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde: Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.

 

 

PAYLAŞ