Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Gerçek Faydalanıcıların Belirlenmesi ve Bildirilmesine Yönelik 529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi amacıyla gerçek faydalanıcının belirlenmesine ve bildirilmesine ilişkin olarak bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, bildirimde bulunulacak dönem, bildirim verme zamanı, bildirimin gönderilme usulü ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 13/7/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Genel Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyasında bulunmaktadır.

 

PAYLAŞ