Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Geri Kazanım Katılım Payında Beyanname Dönemleri Değişti

22 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Daire Tebliğ (Sıra No: 3) ile geri kazanım katılım payında beyanname dönemleri tüm mükellefler için 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllarda üç aylık olarak belirlenmiştir.

 

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

 

Bu Tebliğin yayımından önce yani 22/3/2020 tarihinden önce Ocak ve/veya Şubat dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. 2020 yılı için ilk beyannameler en geç 4/8/2020 tarihinde verilecektir.

 

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

PAYLAŞ