Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarında ÖTV İadesi

Bilindiği üzere, 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarları sıfırlanmıştır.

12/4/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, bahse konu Kararın 2 nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.

Bu uygulamanın usul ve esasları söz  konusu Tebliğ ile belirlenmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

PAYLAŞ