Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Kısa Çalışma Ödeneğinde Süre Uzatımı

Hatırlanacağı üzere, ilk olarak 30/6/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 

 

 

a) 30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle,

 

 

b) 30/06/2020 tarihi itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere

 

 

1 ay süreyle uzatılmıştı. 

 

 

Daha sonra, 2810 ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler Ekim sonuna kadar uzatılmıştı. 

 

Bu defa 27/10/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ile Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yukarda bahsedilen 2706 sayılı Karar ile belirlenen esaslar çerçevesinde iki ay uzatılmıştır

 

 

 

PAYLAŞ