Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Konutta KDV İadesi Konusunda Danıştay Son Noktayı Koydu

Bilindiği üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin, indirimli orana tabi konut teslimlerinde KDV uygulaması ve iadesi konusunda düzenlemeler içeren özetle aşağıdaki kısımlarının iptali istemiyle dava açılmıştı.

 

a) Net alanın hesabına ilişkin düzenlemeler içeren 2.1.3 bölümü,

 

b) Konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmeyeceğine ilişkin 2 no.lu örneğinin ilgili bölümü.

 

Davaya bakan Danıştay 4. Dairesi;

 

a) Net alanın hesabına ilişkin bölümü iptal etmiş, 

 

b) Tebliğde yer alan örneğin, konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı için yüklenilen KDV’lerin iade hesabına dahil edilmeyeceğine ilişkin bölümünü iptal etmiş,

 

c) Alışveriş merkezi için yüklenilen KDV’nin iade hesabına dahil edilmeyeceğine ilişkin kısmını hukuka uygun bularak iptali istemini reddetmişti (Bkz; Danıştay 4. Dairesinin 2.3.2017 tarih ve E:2014/4835, K:2017/2170 sayılı kararı).

 

Dosyayı temyizen inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), net alanın hesabına ilişkin bölümün iptalini onamış, ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanlarına ilişkin yüklenilen KDV'den iade hesabına pay verilemeyeceğine ilişkin açıklamalar içeren kısmın iptali konusunda bozma kararı vermişti (Bkz; Danıştay VDDK’nın 7.2.2018 tarih ve E: 2017/681, K: 2018/50 sayılı kararı).

 

Bozma kararı üzerine dosyayı yeniden inceleyen Danıştay 4. Dairesi 30.05.2019 tarihli ve E.2018/5023, K.2019/4297 sayılı Kararı ile VDDK’nın bozma kararına uymuştur. Böylelikle uyuşmazlık hakkındaki hüküm kesinleşmiştir. Danıştay 4. Dairesinin bu kararı sonrasında;

 

a) Konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı, alışveriş merkezi gibi alanlara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilmeyecektir. 

 

b) Net alanın hesabında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği esas alınacaktır.

 

 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmeyecektir.

 

PAYLAŞ