Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Kur Korumalı Mevduat Hesaplarında Stopaj Oranı Sıfır Olarak Belirlendi

4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı  Kararları ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarını  belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararda  değişiklik yapılmıştır. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikler uyarınca; 

 

a) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,


b) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

 

c) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

 

d) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

 

oranında stopaj uygulanacaktır.

 

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin düzenleme, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesaplan ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere 25/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Altın hesaplarından dönüşen hesaplar için düzenleme 28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere 31/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

PAYLAŞ