Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Sahte Belge Düzenleme Riski Yüksek Olanların Mükellefiyet Kaydının Terkinine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Hatırlanacağı üzere, 7194 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle Vergi Usul Kanununa 160/A maddesi eklenmişti. Madde ile mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergisel uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk edilmesi, ayrıca bunların mükellefiyetlerinin yapılacak yoklama sonucunda, vergi dairesinin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı/defterdar onayıyla terkin edilmesi öngörülmüştü. 

 

Vergi Usul Kanununun 160/A maddesi ile yapılmış olan düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 520 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 7/10/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

PAYLAŞ