Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

SGK Genelgesi 2017 - 18 Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

Bu Genelge'de; Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama Hakkında Açıklamalar Yer Almaktadır.

5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1.Nisan.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tarihinden itibaren;

- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,

- 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında,

- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası ile geçici 15 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

- 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,

5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesine aykırı olan hükümler uygulanmayacaktır. 

Buna göre, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyeri işverenleri hakkında 1.Nisan.2017 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesine göre işlem yapılacak olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile sosyal güvenlik il/ sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecek işlemler aşağıdaki linkte yer alan Genlege'de açıklanmıştır.

SGK Genelgesi 2017 - 18

PAYLAŞ