Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik

20/2/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile şirketlerin kuruluş aşamalarında imza beyannameleri ve imzaların teyidi konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler duyurumuzda özetlenmiştir.

 

Yeni düzenlemeye göre artık imzaya yetkili olanların imzaları, ticaret siciline tescil sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ne (MERSİS) kaydedilecektir. Bu durumda imza beyanı verilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek olmayacak.

 

İlgili veri tabanında imza kaydının bulunmaması veya kaydın temin edilememesi halinde, ilgililerin imzaları, fiziki olarak herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle müdürlüğe verilecektir. Fiziki imza beyannamesi ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra noterlerde de verilebilecek. Ancak limited şirket kuruluşlarında, imza kaydının elektronik ortamda temin edilemediği hallerde fiziki imza beyannamesi yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde verilebilecektir.

 

Kişinin aynı ticari işletme veya şirketin sicil dosyasında daha önce temin edilen imza verisinin veya imza beyannamesinin bulunması halinde yeniden imza beyannamesi verilmesine gerek olmayacak. Yine kişinin şirketin aynı sicil çevresi içindeki şubesine yetkili olarak atanması durumunda daha önce verilmiş imza beyannamesi şube için de verilmiş kabul edilecektir.

 

Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilecektir. 

 

Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanları ise Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılacak ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte tiicaret sicil müdürlüğüne verilecektir.

 

PAYLAŞ