Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin 530 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 16/7/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

PAYLAŞ