Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır

 

20 Mayıs 2017 Tarihli ve 30071 Sayılı Resmi Gazete’de 2017/10326 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Bu Karar uyarınca 2017/9865 sayılı Karar ile belirlenmiş 2017 yılında uygulanan asgari ücret desteği 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında bildirilen sigortalılara uygulanmaktayken 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazancı 164,70 TL ve altındakilere uygulanmasına karar verilmiştir.

PAYLAŞ